"False"
Skip to content
printicon
Main menu hidden.

Rakel Osk Thrastardottir

Works at

Affiliation
Affiliated as dentist at Department of Odontology
Location
Byggnad 1D; våning 5, 6 och 7, byggnad 1A; våning 5 (forskarvåning), våning 7 och våning 8, byggnad 5A; våning 5, Hamrinsvägen 4; tandteknikerprogrammet, Norrlands universitetssjukhus Umeå universitet, 901 85 Umeå

Research groups

Group member