Skip to content
Personalbild Roger Persson

Roger Persson

+46 90 786 69 60 , +46 70 342 77 50

MIT-huset, IT-stöd och systemutveckling (ITS) Umeå universitet, 901 87 Umeå