Information for students, faculty and staff regarding COVID-19. (Updated: 21 October 2020)

Skip to content
printicon
Staff photo Sussi Mikaelsson

Sussi Mikaelsson

I work as a budget advisor at Grant's Office, where I mainly focus on projects financed by the EU and/or Wallenberg. I am also the Organisationkontoansvarig for Prisma here at Umeå University.

Works at

Affiliation
Financial officer at Research Support and Collaboration Office Units: Research Support Office
Location
Universitetsledningshuset, plan 5, Universitetstorget 4/Petrus Laestadius väg Umeå universitet, 901 87 Umeå

Grants Office - Forskningsfinansiering
Forskare vid Umeå universitet kan via Grants Office få ett kvalificerat stöd i frågor som rör forskningsfinansiering. Grants Office har information om aktuella utlysningar och kan hjälpa till med idéutveckling av projekt, skrivstöd under ansökningsprocessen samt budget och revision.

Läs mer på vår hemsida.
https://www.aurora.umu.se/utbildning-och-forskning/stod-till-forskning/forskningsfinansiering/