Skip to content

Tania Vanegas

+46 90 786 78 11

Förvaltningshuset, plan 2 östra flygeln Umeå universitet, 901 87 Umeå


Administrator, information at Service Office

tania.vanegas@umu.se

+46 90 786 78 11

Förvaltningshuset, plan 2 östra flygeln Umeå universitet, 901 87 Umeå