Skip to content

Tanja Gylden

+46 90 786 72 52

Samverkanshuset, Universitetsområdet Umeå universitet, 901 87 Umeå


Administrator at Vice-Chancellor's Office Units: The Regional Ethical Review Board in Umeå.

tanja.gylden@umu.se

+46 90 786 72 52

Samverkanshuset, plan 2, Universitetsområdet Umeå universitet, 901 87 Umeå