Skip to content
printicon
Main menu hidden.
Staff photo Tord Larsson

Tord Larsson

Contact

E-mail
Phone

Works at

Affiliation
Affiliated as other position at Department of Historical, Philosophical and Religious Studies Units: Religious Studies and Theology
Location
A, Humanisthuset, HE104 Umeå universitet, 901 87 Umeå
Ordet är dig mycket nära: tolkningar av Gamla testamentet, Skellefteå: Artos & Norma bokförlag 2018 : 175-188
Larsson, Tord
Religionspädagogik in einer mediatisierten Welt, Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH 2017 : 41-60
Larsson, Tord
Religious education in a mediatized world, Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH 2017 : 40-56
Larsson, Tord
Det kyrkliga språket i teori och praxis, Umeå: Umeå universitet 2017 : 123-148
Larsson, Tord
Den gustavianska bibelkommissionen: första protokollsboken / Utgiven med inledning och kommentar av Tord Larsson, Lund: Lunds Universitets Kyrkohistoriska Arkiv 2009 : 23-51
Larsson, Tord
Meddelanden från Kyrkohistoriska arkivet i Lund, N.F., 9
Larsson, Tord
The Gospel of John and Christian Theology, Grand Rapids, Michigan: William B. Eerdmans Publishing Company 2008 : 82-88
Larsson, Tord
Svensk Exegetisk Årsbok, Uppsala: Uppsala exegetiska sällskap 2008, (73) : 277-279
Larsson, Tord
Forskning pågår: Från Svenska kyrkans forskardagar 2005, Stockholm: Svenska kyrkans enhet för forskning och kultur 2007 : 115-120
Larsson, Tord
Den gamla översättningen: Karl XII:s bibel och dess receptionshistoria : föredrag vid en konferens i Lund den 21-25 februari 2003 anordnad av Kungl. Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund, Stockholm: Almqvist & Wiksell 2005 : 141-154
Larsson, Tord
Svensk Exegetisk Årsbok, Uppsala: Uppsala exegetiska sällskap 2003, (68) : 242-243
Larsson, Tord
Coniectanea biblica. New Testament series, 35
Larsson, Tord
Från bygd och vildmark : Luleå stifts årsbok, Luleå: Luleå stiftsstyrelse 1996, (83) : 97-107
Larsson, Tord