Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 juli 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Valideringsstudier för kostdatabasen

En validering av den ursprungliga, längre matfrekvensenkäten (84 livsmedel) genomfördes bland 196 forskningspersoner med upprepade 24-timmars kostintervjuer och mätning av plasma β-karotennivåer (Johansson et al., 2002). Deltagarna fick även besvara samma livsmedelsfrekvensenkät vid två tillfällen med ett års mellanrum. God överensstämmelse erhölls i energi- och näringsintag mellan de två enkättillfällena. Något högre kostintag rapporterades med livsmedelsfrekvensenkäten jämfört med 24-timmars kostintervjun. Trots en hög andel underrapporterare (Johansson et al., 2001) bedöms enkätens validitet vara likvärdig den för kostenkäter i andra prospektiva kohortstudier. Nyligen har också intag av ett antal fettsyror, fettsyraprofil i erytrocytmembran (Wennberg et al., 2009), B-vitaminintag (Johansson et al., 2010) och fytosteroler (Klingberg et al., 2013) validerats mot 24-timmars kostintervjuer.

Referenser

Johansson I, Hallmans G, Ericsson S, Hagman U, Bruce Å, Wikman Å, Kaaks R, Riboli R. Evaluation of the accuracy of a dietary questionnaire aimed for the Västerbotten study. Scand J Nutr1994;38:50-55

Johansson G, Wikman Å, Åhrén A-M, Hallmans G, Johansson I. Underreporting of energy intake in repeated 24-hour recalls related to gender, age, weight status, day of interview, educational level, reported food intake, smoking status and area of living. Publ Hlth Nutr 2001;4(4):919-927

Johansson I, Hallmans G, Wikman Å, Biessy C, Riboli E, Kaaks R. Validation and calibration of food-frequency questionnaire measurements in the Northern Sweden Health and Disease cohort. Publ Hlth Nutr 2002;5(3):487-496

Wennberg M, Vessby B, Johansson I. Evaluation of relative intake of fatty acids according to the Northern Sweden FFQ with fatty acid levels in erythrocyte membranes as biomarkers. Publ Hlth Nutr 2009;12(9):1477-1484

Winkvist A, Hornell A, Hallmans G, Lindahl B, Weinehall L, Johansson I. More distinct food intake patterns among women than men in northern Sweden: a population-based survey. Nutr J 2009;8(12)

Johansson I, Van Guelpen B, Hultdin J, Johansson M, Hallmans G, Stattin P. Validity of food frequency questionnaire estimated intakes of folate and other B vitamins in a region without folic acid fortification. Eur J Clin Nutr 2010;64:905-913

Klingberg S, Winkvist A, Hallmans G, Johansson I. Evaluation of plant sterol intake estimated with the Northern Sweden FFQ. Public Health Nutr. 2013;16:460-467