Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 3 april 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Statistik i bilder över MONICA

Bilderna får gärna användas för information om verksamheten. Högerklicka på vald bild och välj "Spara bild som" eller "Kopiera bild". Statistiken är beräknad till och med den senaste uppdateringen 2014-04-29.

Dessa siffror avser enbart de prover som kallas biobanksmonicor. Totala antalet individer: 11 783 st.

Åldersfördelning i MONICA

Antal provtillfällen i MONICA

Antal upprepade provtillfällen i MONICA