Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 17 september 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Statistik i bilder över VIP

Bilderna får gärna användas för information om verksamheten. Högerklicka på vald bild och välj "Spara bild som" eller "Kopiera bild". Datumen gäller bilden nedanför och visar sista inkluderade prov/enkät i statistiken.

Totala antalet individer (prov och/eller enkäter): 120 678 st (2018-08-16)

Åldersfördelning i VIP
2018-08-16

Antal provtillfällen i VIP
2018-08-16

Antal enkäter i VIP
2016-12-30

Antal kostenkäter i VIP
2016-12-30

Antal upprepade provtillfällen i VIP
2018-08-16

Antal upprepade enkättillfällen i VIP
2017-06-16

Deltagare i VIP som har bara enkät, bara prov, eller både enkät och prov
2017-06-16