Hoppa direkt till innehållet
printicon

Uttag ur kostdatabasen

Kostdatabasen NSDD är en validerad datasamling med ursprung i VIP (Västerbotten Intervention Programme) och de olika MONICA-screeningarna. Den innehåller ett stort antal uträknade kostfaktorer.

För information kring möjligheterna att lägga upp ett projekt eller vilka delar som är lämpliga att inkludera, kontakta PI för kostdatabasen, Ingegerd Johansson.

Kostdatabasens utformning och användning

Uttag av kostdata

Följande handlingar ska sändas till Enheten för biobanksforskning. 

Uttagsblankett och DTA för kostdata

Uttagsblanketten skickas i två exemplar:
- Underskriven skannad i pdf-format
- Ej underskriven i ursprungligt wordformat. 

Forskningsplan

Skickas tillsammans med uttagsblanketten. 

Etikansökan och godkännande.

Ansökan om uttag kan ske innan etikansökan har gjorts.

Adresser

Samtliga handlingar kan skickas med e-post. Undertecknade dokument kan skickas som skannade pdf-filer.

E-post: ebf@umu.se

Anette Forsgren
Enheten för biobanksforskning
Umeå universitet
901 87 Umeå