"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

För provgivare och allmänhet

Enheten för biobanksforskning samordnar forskares uttag av prover och data som samlats in för forskning i bland annat Västerbottens hälsoundersökningar och MONICA-undersökningarna.

Forskningen kan handla om till exempel blodfetter, hormoner, tillväxtfaktorer eller nedbrytningsprodukter från kosten. Genom att jämföra personer som drabbas av sjukdom med de som inte drabbas ökar förståelsen för hur sjukdomar uppstår och hur de eventuellt kan förebyggas.

Västerbottens hälsoundersökningar
MONICA-projektet

En resurs för forskning

Utnyttjandet av biobanksprover har lett till bland annat ny kunskap om virusinfektioners roll i utvecklingen av livmoderhalscancer, hormoners påverkan på utvecklingen av bröst- och prostatacancer och om hjärt-kärlsjukdom.

Studier utförs såväl inom Västerbotten som i omfattande internationella samarbeten.

Till dig som deltar i studier

Läs mer: Information till deltagare i studier

Folder - Vad har forskningsproven vid Västerbottens hälsoundersökningar använts till? 

Aktuell biobanksforskning

Nya insikter om förträngning på aortaklaffen

Patienter som har opererats har högre koncentration av vissa proteiner i blodet än friska personer.

Cancerrisk kan spåras i blodet många år i förväg

Förändringar i proteiner i blodet kan spåras ända upp till 25 år före cancerdiagnos.

Tre forskare berättar om forskning på biobanksprover

Malin Sund berättar om cancer.

Hugo Lövheim berättar om Alzheimer och herpesvirus.

Ingvar Bergdahl berättar om miljöföroreningar.

Senast uppdaterad: 2023-03-02