"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Publikationer och valideringsstudier vid Enheten för biobanksforskning

Publikationer 2000-2015

Publikationer 2016

Publikationer 2017

Publikationer 2018

Publikationer 2019

Publikationer 2020

Publikationer 2021

Övriga publikationer

EPIC-arbeten sorterade efter livsmedel

Publikationer kostdatabasen

Valideringsstudier för kostdatabasen

Valideringsstudie för motion i VIP-enkäten

Cambridge index för fysisk aktivitet: Interact Consortium. Validity of a short questionnaire to assess physical activity in 10 European countries. Eur J Epidemiol. 2012 Jan;27(1):15-25

Senast uppdaterad: 2018-10-04