"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Nyheter med koppling till Enheten för biobanksforskning

Stort deltagande i studie om biomarkörer
Publicerad: 2023-03-09

Över 37000 västerbottningar har valt att delta i det världsunika forskningsprojektet PREDICT.

Predict - för tidig upptäckt av cancer
Publicerad: 2023-02-23

Predict - projekt om biomarkörer, ämnen i blodet som kan identifieras tidigt hos patienter med cancer.

Antibiotika tidigt i livet kopplas till ökad risk för allergi
Publicerad: 2022-09-09

Risken för astma och eksem är högre hos barn som fått antibiotika under sina första 18 månader.

Nedsatt njurfunktion ökar risk för hjärtinfarkt hos kvinnor
Publicerad: 2022-03-31

Risken att drabbas av hjärtinfarkt har koppling till lätt nedsatt njurfunktion för kvinnor men inte för män.

Livsviktig studie om vår hjärthälsa
Publicerad: 2021-12-21

Hjärt- kärlsjukdomar är vanligaste dödsorsaken i landet - högst dödlighet har Norr- och Västerbotten.

MIMS lyfter fram World Antimicrobial Awareness Week 2021
Publicerad: 2021-11-18

I dag drar World Antimicrobial Awareness Week igång och MIMS uppmärksammar kampanjen med en artikelserie.

74 000 västerbottningar bjuds in till världsunik forskning
Publicerad: 2021-11-02

Personer som donerat blodprov för forskning får frågan om de vill fortsätta stödja forskningen.

Nio miljoner till forskning om hjärntumörer och diabetes
Publicerad: 2021-10-08

Orsakerna till varför man får hjärntumör är i många fall okända.

Mer forskning på redan insamlade biobanksprover
Publicerad: 2021-09-29

Umeå universitet satsar på ökad användning av blodprover från hälsoundersökningar.

Långsam gång möjligt tecken på kommande demens
Publicerad: 2021-09-28

Att vissa äldre äldre går långsamt kan vara ett tecken på att de kommer att utveckla demens, visar avhandling.

Avhandling: Ämne i avföring inte alltid kopplat till tarmsjukdom
Publicerad: 2021-09-03

Många med förhöjda värden av en signalsubstans i avföringen genomgår koloskopi med normala fynd.

Nytt instrument förutsäger risken för hjärt-kärlsjukdom
Publicerad: 2021-06-15

Data från över 700 000 deltagare används för att förebygga kardiovaskulär sjukdom i Europa.

Kraftigt ökad risk för hjärnblödning vid drickande
Publicerad: 2021-03-12

Fyra glas alkohol per dygn ger fem gånger så hög risk för livshotande hjärnblödning, visar avhandling.

Arv från neandertalarna kan ge behandling mot covid-19
Publicerad: 2021-02-27

Ett speciellt protein med genetiska rötter hos neandertalarna ger skydd mot svår covid-19, visar ny upptäckt.

Dekan, prodekan och en vicedekan Medicinska fakulteten
Publicerad: 2021-02-16

Dekan, prodekan och en vicedekan har blivit utsedda för kommande mandatperiod vid Medicinska fakulteten.

Regionaliserat läkarprogram – en lyckad satsning!
Publicerad: 2021-01-22

2011 startade Umeå universitet landets första regionaliserade läkarprogram. 10 år senare - hur har det gått?

Sillen kan skydda mot viss diabetes
Publicerad: 2020-12-21

Fet fisk, som exempelvis sill, kan minska risken att utveckla vissa typer av diabetes, visar ny studie.

Komplext samband mellan kost och cancer
Publicerad: 2020-12-07

Att inflammation skulle vara huvudorsak till sambandet mellan mat och cancer, kunde inte bekräftas.

Robusta biomarkörer för prediktion av risk och sjukdom
Publicerad: 2020-12-04

Med målet att förstå hur studier på biobanksprover kan genomföras på ett klokt och kostnadseffektivt sätt.

Riskfaktorer för att tidig upptäck av cancer
Publicerad: 2020-12-03

Vid PREDICT undersöks hur biomarkörer fungerar i en frisk befolkning eller vid misstanke om cancerdiagnos.

Nytt läkarprogram får grönt ljus
Publicerad: 2020-11-11

Umeå universitet har fått klartecken att starta ett nytt 6-årigt läkarprogram nästa höst.

PREDICT stormöte 29 september
Publicerad: 2020-10-07

Projektledningen för PREDICT bjöd i slutet av september 2020 in till informationsmöte.

Intresseanmälan koordinator inom PREDICT
Publicerad: 2020-10-07

Koordinator sökes inom infrastrukturen för precisionsmedicin/PREDICT. Ansök senast den 1 november.

Vanlig genvariant fördubblar risken för herpesorsakad Alzheimers sjukdom
Publicerad: 2020-08-12

Genen GM17 kan vara förklaringen till att herpes hos vissa personer leder till Alzheimers sjukdom.

Längre expansioner i huntingtongenen än känt
Publicerad: 2020-06-18

Ny studie visar att oväntat många i Norrbotten och Västerbotten har genetisk risk för Huntingtons sjukdom.

Gränsen mellan typ 1 och typ 2-diabetes inte så knivskarp
Publicerad: 2019-11-18

Även typ 2-diabetes, så kallad vuxendiabetes, kan delvis förklaras med störningar i immunsystemet.

Risk för cancer kan spåras i blodet många år i förväg
Publicerad: 2019-03-15

Förändringar i proteiner i blodet kan spåras ända upp till 25 år före cancerdiagnos.

Livsstil kopplat till risk för tarmcancer
Publicerad: 2018-10-10

Personer med övervikt, höga blodfetter, högt blodtryck och blodsocker löper ökad risk för cancer.

Nya insikter om förträngning på aortaklaffen
Publicerad: 2018-09-06

Patienter som har opererats har högre koncentration av vissa proteiner i blodet än friska personer.

Senast uppdaterad: 2020-10-23