Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 22 februari 2021)

printicon

Register- och biobankskonsortiet

RBKON:s syfte är att stimulera nyttjandet av resurser inom register- och biobanksforskning i norra Sverige.

RBKON vill

  • stimulera nätverksbildning mellan forskare
  • sprida information om register- och biobanksforskning
  • driva utvecklingsarbete för forskning
  • verka för ekonomiska resurser till infrastrukturer för register- och biobanksforskning.

RBKON samverkar med Umeå universitet och landstingen i norra regionen.

Stadgar för RBKON
Medlemmar i arbetsutskottet
Medlemslista med intresseområden

Bli medlem

Medlem i RBKON kan den bli som uppfyller samtliga följande villkor:

  • är disputerad forskare
  • bedriver vetenskapligt arbete inom register- och/eller biobanksområdet
  • är anställd (hel- eller deltid) vid Umeå universitet eller i landstingen i norra regionen.

Den som uppfyller delar av kraven för medlemskap kan ansöka om att bli adjungerad medlem. Detta gäller exempelvis doktorander.

Kontakt 

Anette Norberg Karlsson, Enheten för biobanksforskning, Umeå universitet

Protokoll

Fullmäktigemöte 2016-04-11

Arbetsutskottets interna sida

Logga in med ditt Umu-id