Hoppa direkt till innehållet
printicon

Samarbeten vid Enheten för biobanksforskning

Biobank Sverige

Biobank Sverige är ett samarbetsorgan för landsting, regioner och universitet beträffande biobanks­frågor.

Biobanken norr

Västerbottens läns landsting ansvarar för insamling, förädling och förvaring av biobanksmaterial via Biobanken norr.

Västerbottens hälsoundersökning, VHU

Regionalt cancercentrum norr

Registercentrum norr

Demografiska databasen vid Umeå universitet

EPIC

Vi samarbetar internationellt med EPIC och andra forskningsprojekt och infrastrukturer.

InterAct

InterAct är ett internationellt projekt inom EPIC om hur genetik och livsstil påverkar risken för typ 2-diabetes.

Register- och biobankskonsortiet RBKON

Me-Can-projektet