Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 29 maj 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

För våra medarbetare

Följande samarbetsytor är knutna till Enheten för biobanksforskning. Du kan logga in med ditt Umu‑id om du är behörig.

För mer information, kontakta Lena Jakobsson.

EBF Expertgrupp cancer
EBF Expertgrupp hjärtkärl
EBF Projektdiarium