Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kyrkoboksdatabaserna

Med århundraden av information om allt från giftermål, flyttande, födslar och dödsfall är kyrkoboksdatabaserna POPUM och POPLINK två av världens mest informationstäta demografiska databaser. Med hjälp av den länkade informationen i kyrkoboksdatabaserna är det möjligt att följa individer och familjer över tid och rum.

INDIKO — kyrkböcker på nätet

Med detta sökverktyg kan du själv söka i församlingar som är registrerade i databasen POPUM.

Beställ data

Här kan du läsa om hur du som är forskare går tillväga för att beställa data från CEDAR:s databaser.

Databaserna POPUM och POPLINK innehåller information som hämtats från den svenska kyrkobokföringen. Databasen POPUM innehåller historisk information om individer fram till ca 1910 och omfattar olika geografiska områden i Sverige. POPLINK innehåller individuppgifter från församlingar i Västerbotten fram till ca 1950. Sett ur ett internationellt perspektiv är de två av världens mest informationstäta historiska demografiska databaser.

I databaserna finns individdata från husförhörslängder/församlingsböcker, födelse- och dopböcker, lysnings- och vigselböcker, död- och begravningsböcker, samt flyttningslängder. I dessa källor finns huvudsakligen information om personers födelsedata, yrke och bostadsort. Uppgifter finns också om föräldrar, make/maka, barn, lysnings- och vigseldatum, samt i förekommande fall om dödsdatum och dödsorsak.

Våren 2019 lanserades två nya versioner av databaserna som bygger på en ny databasstruktur för att förenkla och effektivisera uttag av data för forskning. Förutom detta har kodningen och klassificeringen av exempelvis ortinformation, vaccinationsuppgifter och betygsinformation standardiserats och bearbetats i de nya versionerna. Yrkesinformationen är anpassad till den internationellt vedertagna yrkeskodningen HISCO, dödsorsaksinformationen är anpassad till ICD-10, vilket är den internationella klassificeringen av sjukdomar. 

Info om POPUM

Databasen POPUM innehåller individuppgifter ur kyrkböcker från slutet av 1600-talet fram till ca 1910 från församlingar i Linköpingsområdet, Sundsvallsområdet, Skellefteåområdet, Norrlands inland och från församlingar i svenska Sápmi.

Du kan själv botanisera i POPUM med hjälp av vårt sökverktyg INDIKO.

Info om POPLINK

Databasen POPLINK har skapats för att möta forskarsamhällets behov av historiskt individdata som kan länkas till andra svenska, nutida, forskningsregister och som sträcker sig från slutet av 1600-talet fram till 1960-talet. 

I POPLINK ingår för närvarande samtliga individer som har varit folkbokförda före 1950-1955 i särskilt utvalda församlingar i Västerbotten. Arbetet med att bygga upp databasen POPLINK sker i nära samarbete med Statistiska Centralbyrån (SCB). Information från POPLINK får enbart användas för forskning och av forskare.

Om du har för avsikt att göra ett datauttag från databasen POPLINK, som innehåller information om individer på 1900-talet, kräver det en godkänd etikansökan hos den fristående myndigheten Etikprövningsmyndigheten. Med ansökan ska även den specifikation, som vi på CEDAR tar fram tillsammans med dig, ingå som bilaga.