Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Linnédatabasen

Linnédatabasen är unik i sitt slag. Den kopplar samman information från fyra existerande databaser och öppnar helt nya möjligheter för forskare att se samband mellan hälsa, levnadsvanor och åldrande.

Linnéstöd från VR

År 2006 fick forskningsprogrammet ALC ett så kallat Linnéstöd från Vetenskapsrådet för att bedriva forskning om den åldrande befolkningens livsvillkor. Men frågorna som sökte svar var breda och visade sig kräva nya, större datamaterial än de som fanns. Med hjälp av information från fyra olika källor – Betula, Västerbottens hälsoundersökning, Statistiska centralbyrån och Socialstyrelsen – har ALC därför skapat en egen forskningsresurs som fått namnet Linnédatabasen.

Följer liv i detalj

Med tillgång till alla dessa data på en och samma plats kan forskarna nu få ut en mer detaljerad bild än någonsin av människors liv. Både genom att göra tvärsnitt av befolkningen och genom att följa individer genom deras levnadslopp.
Tack vare Linnédatabasen går det exempelvis att jämföra uppgifter om Umeåbor med resten av svenska folket, och se hur förhållanden som lön, sysselsättning och bostadsområde påverkar allt från deras hälsa till minnesfunktioner. De olika datamaterialen öppnar också upp för unika möjligheter att besvara andra aktuella forskningsfrågor om vår åldrande befolkning, äldres deltagande och vad som egentligen krävs för att bli gammal på ett fördelaktigt sätt.

Linnédatabasens säkerhet

Linnédatabasen omgärdas av hög säkerhet.

Linnédatabasens källor

I Linnédatabasen sammankopplas information från fyra existerande databaser.

För mer information kontakta