Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Linnédatabasen och säkerhet

Här får du veta mer om säkerheten kring Linnédatabasen och om vilka individuppgifter från Betula, Västerbottens Hälsoundersökning, Socialstyrelsens och Statistiska Centralbyråns register som finns i databasen.

För att förstå vad som händer när vi blir allt äldre och vad det kräver av samhället behövs information om allt från hälsa och livsstil till socioekonomiska förhållanden och dödsorsaker. Därför jobbar forskare som studerar det åldrande samhället med data som inhämtats genom faktiska undersökningar och tester, inte minst på personer bosatta i Västerbotten och Umeå.


Integriteten är skyddad

Databasen innehåller emellertid inga uppgifter som kan knytas till en viss person, utan är helt anonym och hela forskningsprocessen omgärdas av stor sekretess. Efter tillstånd från regionala etikprövningsnämnden, Statistiska centralbyrån och Socialstyrelsen samkör SCB informationen från de olika datakällorna och lämnar en avidentifierad fil till Demografiska databasen att använda i åldrandeforskningens kärna; Linnédatabasen. Av integritetsskäl finns där varken personnamn, adressuppgifter, personnummer eller andra id-nummer.


I säkert förvar

Linnédatabasen förvaras i sin tur i en server hos DDB, som både står för administration och ansvar. Denna avdelning vid CEDAR och Umeå universitet är låst för alla utom behörig personal. Dessutom är datasystemet där informationen finns helt slutet, utan några som helst kopplingar till externa nätverk. De enda som får tillgång till materialet är forskare som finns på plats hos CEDAR och är verksamma inom vid CEDAR.
För ytterligare säkerhet skriver alla forskare och administratörer under ett förbehåll om sekretess. De forskare som vill använda Linnédatabasen ansöker sedan om uttag från en tillståndsgrupp som ser till att databasen används på det sätt som avses i etikansökan.

För mer information kontakta