Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Linnédatabasens källor

Nedan får du en kort sammanfattning om de fyra källor som ligger till grund för Linnédatabasen.

Betula

Ett forskningsprojekt och en databas som finns på psykologiska institutionen vid Umeå universitet.

Betula-projektet har sedan 80-talet undersökt kognitiva funktioner hos Umeåborna. Deltagarna får bland annat göra minnestester, men också svara på frågor om sin hälsa och om sin familjesituation.
Då personerna testas vart femte år kan projektet följa hur personernas minne och hälsa utvecklas över tid. Ett av syftena är att upptäcka tidiga tecken på demens.
Sammanlagt har 4 200 personer hittills deltagit i projektet.


Västerbottens hälsoundersökning

Ett projekt och en databas som ägs av Västerbottens läns landsting.

I slutet av 80-talet började landstinget i Västerbotten att kalla alla personer i länet till en frivillig hälsoundersökning när de fyllde 40, 50 och 60 år (nyligen har man också börjat kalla de som fyller 70 år). Hälsoundersökningen omfattar bland annat frågor om kondition och kost, samt medicinska tester. Men deltagarna får också fylla i en enkät om levnadsvanor, arbete, familj och annat.
Förutom att ge länets invånare råd kring hur de kan förbättra sin hälsa så för VHU också in all fakta om de medverkande i sin databas.
Hittills har man testat cirka 110 000 individer.


Statistiska centralbyrån

En statlig förvaltningsmyndighet med uppdrag att utveckla, framställa och sprida statlig statistik.

SCB har dataregister över bland annat inkomst, utbildning, familjeförhållanden och arbete, och omfattar hela Sveriges befolkning. Utvalda delar av informationen (främst från LISA, Longitudinell Integrationsdatabas för Sjukförsäkrings- och Arbetsmarknadsstudier) finns i Linnédatabasen.


Socialstyrelsen

En statlig myndighet som värnar om hälsa, välfärd och allas lika tillgång till god vård och omsorg.

Socialstyrelsen tillhandahåller register över alla dödsorsaker i Sverige, samt när och varför människor har kommit i kontakt med sjukvården. Den här informationen finns också i Linnédatabasen.

För mer information kontakta