Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

CEDAR vid Umeå universitet söker en professor i befolkningsstudier med inriktning mot registerbaserad forskning

Vid CEDAR bedrivs tvärvetenskaplig forskning om demografisk förändring och åldrande på individ- och samhällsnivå i ett långt tidsperspektiv. Ett centralt tema rör omvandlingen från ett ungt till ett åldrande samhälle och hur människors livsvillkor formas när befolkningsstrukturen omvandlas. Andra centrala forskningsfrågor rör demografiska processer både i nutid och historisk tid samt hur livssituation och livsvillkor för utsatta grupper förändras över tid.

Vid enheten finns flera stora databaser och majoriteten av forskarna vid CEDAR använder sig av registerdata, surveydata eller longitudinella befolkningsdata för sin forskning. Forskning bedrivs både med kvantitativa och kvalitativa metoder, även om den kvantitativa forskningen dominerar. Vid CEDAR finns också två av Vetenskapsrådets nationella infrastrukturer, CORS och SwedPop.

CEDAR har en aktiv roll i ett flertal nationella och internationella nätverk och den forskning som bedrivs har en hög grad av internationalisering.

CEDAR har för närvarande drygt 40 anställda. Därutöver cirka 30 forskare anknutna och verksamma i miljön.

Läs mer och ansök här