Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Personal vid CEDAR

Anknutna

Anna Sundström
Telefon
090-786 61 39

Jag är docent i psykologi och mitt forskningsområde berör framför allt livsstils- och socioekonomiska faktorers relation till kognitivt åldrande och demenssjukdom.

Clara Mulder
Göran Broström
Telefon
090-786 62 26

Docent i matematisk statistik, hans forskningsfält omfattar överlevnads- och livsförloppsanalys med demografiska och epidemiologiska tillämpningar.

Doktorandprojekt: The role of social relationship on health ageing among European population

Huvudhandledare: Nawi Ng

Sören Edvinsson
Telefon
090-786 60 40