"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Personal vid CEDAR

Anknutna

Clara Mulder
Göran Broström
Telefon
090-786 62 26

Docent i matematisk statistik, hans forskningsfält omfattar överlevnads- och livsförloppsanalys med demografiska och epidemiologiska tillämpningar.

John Matchim
Ritu Andersson
Sören Edvinsson
Telefon
090-786 60 40
Senast uppdaterad: 2018-11-23