Hoppa direkt till innehållet

Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 19 november 2020)

printicon

Forskning

Vid Enheten för polisutbildning bedrivs externt finansierad forskning för att skapa kunskap inom huvudområdet polisiärt arbete.

Enheten för polisutbildning har fyra forskningsprofiler.
Läs mer om var och en av dem här.

Migration och polisiärt arbete
Forskningsprofilen Migration och polisiärt arbete har en bred ansats inom kontexten migration.
Polisutbildning och professionell utveckling
Den forskning som bedrivs i polisiärt arbete inom profilen polisutbildning och professionell utveckling är bred och handlar övergripande om...
Radikalism, närpolis och trygghet
Inom profilen bedrivs bland annat forskning om frågor som kretsar kring samverkan mellan civilsamhälle och lokala offentliga aktörer i syfte att...
Stress och hälsa i polisarbete
Den forskning som bedrivs i polisiärt arbete inom profilen stress och hälsa behandlar centrala frågor i polisers och polisstudenters vardag. En frå...
Tova Stenlund
Övrig/annan befattning, universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 97 44
Lina Holm
Administratör
E-post
E-post
Telefon
090-786 57 66
Monica Burman
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 66 32