Hoppa direkt till innehållet
printicon

Forskning

Vid Umeå universitet bedrivs polisforskning inom en rad områden. Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet är en uppdragsutbildning, och har därför organisatoriskt sett ingen egen forskningsenhet, vilket dock inte hindrar att aktiv forskning med direkt eller indirekt koppling till polisforskning pågår vid Umeå universitet.

Forskarnätverk

Polisutbildningen samlar ett nätverk av forskare med intresseområden som anknyter till polisutbildningen. Forskarna representerar flera institutioner från de Medicinska, Humanistiska och Samhällsvetenskapliga fakulteterna. Några går forskarutbildningar medan andra redan är etablerade forskare. Några har aktuella projekt med polisnära koppling, andra har avslutade eller ännu ej påbörjade projekt. Gemensamt är ett stort intresse för forskning kring polisaktuella frågor. I dagsläget ingår ett trettiotal forskare i nätverket.