"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kontakta oss

Enheten för polisutbildning
Umeå universitet, Humanioragränd 3,
Polisutbildningshuset
907 36 Umeå SE

090-786 5000

Karta över campus

Ledning, IT, ekonomi- och personal

Föreståndare Daniel Skog
Biträdande föreståndare: Johanna Sundqvist
Ställföreträdande föreståndare: Pontus Bergh

Utbildningssamordnare: Sabinha Önnerlöv

Ekonomisamordnare: Petra Blomqvist
Ekonomiadministration: Lina Holm
Personalsamordnare: Tove Wedin

 

 

Utbildning och studieadministration

Studierektor Polisprogrammet campus
& fristående kurser Pontus Bergh
Studierektor Polisprogrammet distans Mikael Söderström
Studierektor kurser inom Vidareutbildningen Erika Ingvarsson
Studierektor med ansvar över studiesociala frågor Conny Tärnklev

Studieadministratörer Polisprogrammet campus/distans Jenny Sundholm, Lovisa Björk

Studievägledare: Emma Gustafsson

Utbildningssamordnare: (Vidareutbildning & fristående kurser) Sabinha Önnerlöv

Forskning 

Bitr. föreståndare med ansvar för forskning Johanna Sundqvist
Forskningsadministration Jenny Sundholm

Ombud

Brandskyddsombud:
Likavillkorsombud: Tove Wedin och David Sjöberg
Arbetsmiljöombud: Leif Hedin , Dennis Mattson, Sabinha Önnerlöv  och Isabelle Stjerna Doohan

Senast uppdaterad: 2023-09-19