Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 juli 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Kontakta oss

Enheten för polisutbildning
Umeå universitet, Mediagränd 4,
Polisutbildningshuset
901 87 Umeå SE

090-786 5000

Karta över campus

Ledning, ekonomi- och personal

Föreståndare Daniel Skog
Biträdande föreståndare: Tova Stenlund 
Ställföreträdande föreståndare: Pontus Bergh

Ekonomisamordnare: Jenny Nordhall
Ekonomiadministration: Lina Holm
Personalsamordnare: Lena Lejon

Utbildning och studieadministration

Studierektor Polisprogrammet campus
& fristående kurser Pontus Bergh
Studierektor Polisprogrammet distans Mikael Söderström
Studierektor kurser inom Vidareutbildningen Erika Ingvarsson
Studierektor med ansvar över studiesociala frågor Conny Tärnklev

Utbildningssamordnare Eva-Marie Hilli Sandberg

Studieadministratörer Polisprogrammet campus/distans Katrin Pusch och Emma Gustafsson
Studieadministratör Vidareutbildning & fristående kurser Sabinha Önnerlöv

Forskning 

Bitr. föreståndare med ansvar för forskning Tova Stenlund 
Forskningsadministration Lina Holm

Ombud

Brandskyddsombud: Pontus Bergh
Likavillkorsombud: Jenny Nordhall
Arbetsmiljöombud: Jenny Nordhall & Leif Hedin