"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kontaktuppgifter till personal

Anställda medarbetare

Alexander Elving
Telefon
090-786 59 90
Amanda Musco Eklund
Telefon
090-786 75 12

Forskar om EU:s yttre gränskontroll, automatiserade system och rättsstatliga principer. 

Anders Bek
Telefon
090-786 66 27

Universitetslektor, Ph.D. i pedagogik. Excellent lärare vid Umeå universitet. Arbetar främst med undervisning och pedagogisk utveckling.

Ann Lundgren
Telefon
090-786 55 18

Jag är jurist och pedagogiskt meriterad universitetsadjunkt. Jag undervisar huvudsakligen i straffrätt på juristprogrammet och på polisutbildningens grund- och vidareutbildningar.

Anna Renström
Telefon
090-786 64 44
Annika Johansson

Universitetslektor vid Enheten för polisutbildning, Ph.D., Senior Lecturer/Associate Professor, Meriterad och Excellent lärare utifrån Umeå Universitets pedagogiska meriteringssystem

 

 

Arian Rostami
Telefon
090-786 66 75

Doktorandprojekt: Work-related stress, gender-based and sexual harassment and job satisfaction among police officers working in vulnerable areas in Stockholm

Carina Nyman
Carola Fahlén
Cristine Isaksson
Telefon
090-786 97 74
Daniel Skog

Föreståndare för Enheten för polisutbildning.

David Sjöberg
Telefon
090-786 79 34

Universitetslektor, Ph.D. i pedagogik. "Excellent lärare" vid Umeå universitet. Arbetar främst med forskning, undervisning och pedagogisk utveckling.

Dzenan Sahovic
Telefon
090-786 57 74

Dzenan Sahovic är docent i statsvetenskap som forskar om fred och säkerhet och ansvarar för institutionens Mastersprogram i krishantering och fredsbyggande.

Elias Isaksson

Elias Isaksson är universitetsadjukt i statsvetenskap med fokus på miljö- och transportpolitik.

Emma Gustafsson
Telefon
090-786 68 48

Studievägledare för polisprogrammet 

Erik Borglund
Fredrik Karlsson
Telefon
090-786 75 35
Hampus Johansson
Telefon
090-786 98 12

Jag undervisar huvudsakligen i straff- och processrätt.

Hans Löfgren
Telefon
072-205 70 04
Isabelle Stjerna Doohan
Telefon
090-786 97 25

Forskar och undervisar i polisiärt arbete. Bakgrund inom katastrofmedicin samt kris- och konflikthantering.

Jenny Sundholm
Telefon
090-786 93 43
Johanna Sundqvist
Telefon
090-786 67 21

Jag är universitetslektor och biträdande föreståndare med verksamhetsansvar för forskningsutveckling vid Enheten för polisutbildning.

Jonas Hansson

Forskare och lärare. Tidigare polis. Undervisar i polisiärt arbete. Research and Science Correspondent CEPOL. Conference Director LEPH2023Umeå.

Kirsi Kohlström
Telefon
090-786 64 86
Lars-Erik Lauritz
Telefon
070-268 87 67

Föreståndare för Lärarhögskolan och lektor vid Polisutbildningen. 

Leif Ericsson
Telefon
072-143 58 92
Lena Landström
Telefon
090-786 77 10

Min forskning och undervisning är främst inom det straffprocessuella området, med särskilt fokus på polisens och åklagares ansvarsområden och befogenheter.  

Lina Holm

Arbetar med ekonomiadministration och fastighetsfrågor. 

Lisa Claar
Telefon
090-786 54 65

Adjunkt i straff- och processrätt 

Louise Lindkvist
Telefon
090-786 78 42

Jag arbetar som doktorand vid Pedagogiska institutionen. I mitt arbete undervisar och forskar jag främst inom idrottspedagogik.  

Lovisa Björk
Telefon
090-786 88 94
Mattias Hjertstedt
Telefon
090-786 79 43

Min undervisning och forskning behandlar framför allt processrätt i allmänhet och tvångsmedel i synnerhet.

Mehdi Ghazinour
Telefon
090-786 93 86

Är forskare vid enheten för polisutbildning och medverkar i flera forskningsprojekt i polisiärt arbete med fokus på polisens personlighet, stress och arbetsmiljö.

Mia Lind
Miguel Inzunza
Telefon
070-341 58 58
Mikael Emsing

Forskare och lärare på polisutbildningen vid Umeå universitet. PhD i Folkhälsa & Epidemiologi. Tidigare polis och instruktörsutbildare inom polisiär konflikthantering. 

Mikael Söderström
Telefon
090-786 68 43
Mojgan Padyab
Telefon
090-786 62 49

Mojgan Padyab är docent i socialt arbete och biträdande föreståndare med ansvar för forskning på CEDAR. 

Monica Burman
Telefon
090-786 66 32

Jag undervisar och forskar främst om straffrätt, mäns våld mot kvinnor samt genus och rätt.

Nina Nilsson Rådeström
Telefon
090-786 92 17

Jag är verksam som studierektor med pedagogiskt ansvar samt som undervisande lärare framförallt på juristprogrammets termin 3 och 4. 

Paul Barton
Telefon
090-786 70 21
Per Andersson
Telefon
090-786 59 32

Pedagogisk utvecklare och inplacerad excellent lärare.

Pontus Bergh
Telefon
090-786 50 20

Jag har mitt huvudfokus på utbildningsfrågor. Är studierektor och ställföreträdande föreståndare på enheten för polisutbildning. Är ursprungligen lektor i företagsekonomi och utnämnd till excellent lärare.    

Sabinha Önnerlöv

Utbildningssamordnare vid Enheten för polisutbildning. 

Sarah Ericsson
Telefon
090-786 76 84
Thomas Bäck
Telefon
090-786 79 09
Tove Wedin
Telefon
090-786 75 36

Jobbar som HR-samordnare på enheten för polisutbildning.

Ulrika Forsgren
Telefon
090-786 67 95

Jag är jurist och undervisar bl.a. på juristprogrammet och på polisutbildningens grund- och vidareutbildning

Ylva Berglund
Senast uppdaterad: 2018-11-09