Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 juli 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Kontaktuppgifter till personal

Anställda medarbetare

Anders Bek, universitetslektor
Telefon
090-786 66 27

Universitetslektor, Ph.D. i pedagogik. "Excellent lärare" vid Umeå universitet. Arbetar främst med undervisning och pedagogisk utveckling.

Ann Lundgren, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 55 18

Jag är jurist och undervisar i straffrätt på juristprogrammet och på polisutbildningens grund- och vidareutbildning.

Anna Renström, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 64 44
Annika Johansson, universitetslektor
Telefon
090-786 92 34

Jag jobbar som universitetslektor och undervisar och forskar framförallt inom idrottspedagogik. Jag undervisar även på polisutbildningen (grupprocesser och mental och fysisk förberedelse).

Arian Rostami, doktorand
Telefon
090-786 66 75

Doktorandprojekt: Mental health and job satisfaction in relation to work-related stress, personality and resilience in police officers working in vulnerable areas.

Carola Fahlén, universitetsadjunkt
Cristine Isaksson, övrig/annan befattning
Telefon
090-786 97 74
Daniel Skog, universitetslektor

Föreståndare för Enheten för polisutbildning.

David Sjöberg, universitetslektor
Telefon
090-786 79 34

Universitetslektor, Ph.D. i pedagogik. "Excellent lärare" vid Umeå universitet. Arbetar främst med forskning, undervisning och pedagogisk utveckling.

Emma Gustafsson, studieadministratör
Telefon
090-786 68 48

Studieadministratör för campus- och distansutbildningen inom polisprogrammets grundutbildning.

Erik Borglund, gästprofessor
Hans Löfgren, universitetslektor
Jenny Nordhall, ekonomisamordnare

Ekonomisamordnare vid enheten för Polisutbildningen vid Umeå universitet, ombud för lika villkor samt ansvarig för området Må Bra.

Jenny Sundholm, studieadministratör
Telefon
090-786 93 43
Johanna Sundqvist, övrig/annan befattning, universitetslektor
Telefon
090-786 67 21

Jag är socionom, disputerad i folkhälsovetenskap och lektor i polisiärt arbete.

Jonas Hansson, universitetslektor

Forskare och lärare. Projektledare i Utvärdering av elchockvapen. Medverkar i vetenskaplig belysning av Mareld, Polisens satsning i prioriterade områden. Undervisar i polisiärt arbete.

Katrin Pusch, studieadministratör
Telefon
090-786 96 36

Studieadministratör för campus- och distansutbildningen inom polisprogrammets grundutbildning. 

Lars-Erik Lauritz, universitetslektor

Jag är lektor vid Enheten för Polisutbildning. Disputerade 2009. Undervisar vid enhetens fristående kurser. Ett par forskningsintressen är simuleringspedagogik och polisarbete i glesbygd.

Leif Ericsson, universitetsadjunkt
Telefon
072-143 58 92
Lena Landström, universitetslektor
Telefon
090-786 77 10
Lena Lejon, övrig/annan befattning
Telefon
090-786 66 96

Anställd vid pedagogiska institutionen där jag är HR samordnare. Stöttar även Polisutbildningen och Idrottshögskolan i personalfrågor.

Lina Holm, administratör

Arbetar med ekonomiadministration, forskningsadministration och ledningsstöd. 
Arkivsamordnare

Markus Naarttijärvi, universitetslektor
Telefon
090-786 59 09

Min forskning kretsar kring konstitutionella rättigheter och rättsstatsfrågor. Särskilt fokus ligger på frågor där teknik, säkerhet och mänskliga rättigheter möts.

Mattias Hjertstedt, universitetslektor
Telefon
090-786 79 43

Min undervisning och forskning behandlar framför allt processrätt i allmänhet och tvångsmedel i synnerhet.

Mehdi Ghazinour, professor
Telefon
090-786 93 86

Är forskare vid enheten för polisutbildning och medverkar i flera forskningsprojekt i polisiärt arbete med fokus på polisens personlighet, stress och arbetsmiljö.

Miguel Inzunza, universitetslektor
Telefon
070-341 58 58
Mikael Emsing, övrig/annan befattning

Doktorand med fokus på konflikthantering, personlighet och mental hälsa. 

Mojgan Padyab, forskare
Telefon
090-786 62 49

Mojgan Padyab är docent i socialt arbete

Monica Burman, professor
Telefon
090-786 66 32

Jag undervisar och forskar främst om straffrätt, mäns våld mot kvinnor samt genus och rätt.

Per Andersson, övrig/annan befattning
Telefon
090-786 59 32

Pedagogisk utvecklare och inplacerad excellent lärare.

Pontus Bergh, universitetslektor
Telefon
090-786 50 20

Jag är studierektor och ställföreträdande föreståndare på enheten för polisutbildning. Är ursprungligen lektor i företagsekonomi.    

Rasmus Karlsson, övrig/annan befattning
Telefon
090-786 60 01

Docent i statsvetenskap och excellent lärare. Forskar i huvudsak om klimatpolitik utifrån ett ekomodernistiskt perspektiv.

Sabinha Önnerlöv, studieadministratör

Studieadministratör vid Enheten för polisutbildning. Arbetar främst med fristående kurser inom huvudområdet för polisiärt arbete och kurser inom vidareutbildningen.

Sofia Wård, övrig/annan befattning
Telefon
090-786 64 45
Staffan Karp, universitetslektor
Telefon
090-786 61 18

Jag arbetar som universitetslektor och är docent i pedagogik. Mina huvudsakliga forskningsintressen är barn- och ungdomsidrott samt förändringsprocesser inom idrottsrörelsen och inom polisen.

Susann Backteman Erlanson, universitetslektor

Jag arbetar som universitetslektor vid institutionen och arbetar främst inom ämnesområdet akutsjukvård. Jag har också en anknytning som lektor mot polisutbildningen, Umeå Universitet. 

Tage Alalehto, universitetslektor
Telefon
090-786 54 30
Thomas Bäck, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 79 09
Tova Stenlund, övrig/annan befattning
Telefon
090-786 97 44

Docent i psykologi och Biträdande föreståndare med ansvar för forskning vid Polisutbildningen. 

Ylva Berglund, universitetsadjunkt