Hoppa direkt till innehållet
printicon

Kontaktuppgifter till personal

Anställda medarbetare

Ann Lundgren, universitetsadjunkt

Jag är jurist och undervisar i straffrätt på juristprogrammet och på polisutbildningens grund- och vidareutbildning.

Annika Johansson, universitetslektor

Jag jobbar som universitetslektor och undervisar och forskar framförallt inom idrottspedagogik. Jag undervisar även på polisutbildningen (grupprocesser och mental och fysisk förberedelse).

Arian Rostami, forskningsassistent, förste
Daniel Skog, universitetslektor

Jag är studierektor på Enheten för polisutbildning, med ansvar för Polisprogrammet på distans.

Johanna Sundqvist, övrig/annan befattning, postdoktor
Jonas Hansson, universitetslektor

Forskare och lärare. Projektledare i Utvärdering av elchockvapen. Medverkar i vetenskaplig belysning av Mareld, Polisens satsning i prioriterade områden. Undervisar i polisiärt arbete.

Katrin Pusch, studieadministratör

Studieadministratör vid Enheten för Polisutbildning. Arbetar främst med distansutbildningen inom polisprogrammets grundutbildning.

Lars-Erik Lauritz, universitetslektor

Jag är föreståndare vid Enheten för Polisutbildning. Jag har varit polis men arbetar sedan 2000 med polisutbildning. Disputerade 2009 i Företagsekonomi.

Lina Holm, administratör, enhet

Arbetar i första hand med ekonomiadministration, forskningsadministration och ledningsstöd. 

Markus Naarttijärvi, universitetslektor

Min forskning kretsar kring konstitutionella rättigheter och rättsstatsfrågor. Särskilt fokus ligger på frågor där teknik, säkerhet och mänskliga rättigheter möts.

Mattias Hjertstedt, universitetslektor

Min undervisning och forskning behandlar framför allt processrätt i allmänhet och tvångsmedel i synnerhet.

Mehdi Ghazinour, professor

Biträdande föreståndare och forskningsledare. Medverkar i flera forskningsprojekt i polisiärt arbete med fokus på polisens personlighet, stress och arbetsmiljö.

Mikael Emsing, övrig/annan befattning

Doktorand med fokus på konflikthantering, personlighet och mental hälsa. 

Mojgan Padyab, forskare

Mojgan Padyab är docent i socialt arbete

Monica Burman, professor

Jag undervisar och forskar främst om straffrätt, mäns våld mot kvinnor samt genus och rätt.

Pontus Bergh, universitetslektor

Jag är studierektor och ställföreträdande föreståndare på enheten för polisutbildning. Är ursprungligen lektor i företagsekonomi.    

Rasmus Karlsson, övrig/annan befattning

Docent i statsvetenskap och meriterad lärare. Forskar i huvudsak om klimatpolitik utifrån ett ekomodernistiskt perspektiv.

Sabinha Önnerlöv, studieadministratör

Studieadministratör vid Enheten för polisutbildning. Arbetar främst med fristående kurser inom huvudområdet för polisiärt arbete och kurser inom vidareutbildningen.

Staffan Karp, universitetslektor

Jag arbetar som universitetslektor och är docent i pedagogik. Mina huvudsakliga forskningsintressen är barn- och ungdomsidrott samt förändringsprocesser inom idrottsrörelsen och inom polisen.