Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Fristående kurser

Enheten för polisutbildning ger sedan hösten 2018 fristående kurser inom huvudområdet för polisiärt arbete.

Polisutbildningen i Umeå ger fyra olika fristående kurser. De ges alla inom huvudområdet för polisiärt arbete och kan ingå i en kandidatexamen. 

Kurserna ges på distans, en del utan fysiska träffar och en del med träffar på campus som genomförs i början och i slutet av kurserna.

Ämnet polisiärt arbete består av flera delar. I ämnet ingår juridik, ordningsverksamhet, utredningsverksamhet, kriminologi/förebyggande verksamhet, beteendevetenskap, vetenskaplig metod, självskydd/hälsa, vapenanvändning, polisbilkörning, kriminalteknik, akutsjukvård, grundläggande informationsteknik, muntlig och skriftlig framställning samt mental träning.

Läs mer om respektive kurs och vad de innehåller längre ned på sidan. 

Kraven för kandidatexamen

Kraven för en kandidatexamen vid Umeå universitet är:

  • Avslutade kurser om 180 hp (högskolepoäng).
  • Inom de avslutade kurserna ska minst 90 hp tillhöra det huvudområde som du vill få examen inom. I detta fall är huvudområdet polisiärt arbete. 
  • Av de 90 poängen ska minst 30 hp ligga på kandidatexamensnivå, inklusive minst 15 hp examensarbete.

Du som börjat på polisprogrammet före eller till och med hösten 2020 behöver ansöka om tillgodoräknande om du vill få högskolepoäng för kurserna inom programmet. Det gäller inte för dig som börjat på programmet från och med vårterminen 2021. Du ska också ha slutfört alla kurserna i programmet innan du ansöker om tillgodoräknande. Beroende på när och var du gått Polisprogrammet så finns möjlighet att tillgodoräkna dig upp till 120 hp i polisiärt arbete (gäller för studenter vid Umeå universitet). För att tillgodoräknandet ska kunna ingå i en examen vid Umeå universitet så behöver det vara tillgodoräknat mot fastställda kurser och kursplaner och inte som ett generellt ämnesområde. Kontakta i första hand det lärosäte som du läst Polisprogrammet vid och hör vad de har för möjligheter att tillgodoräkna dina studier. Högskolepoängen kan du sedan använda i din examen tillsammans med nedan fristående kurser.

Kom ihåg att minst 30 hp av kurserna inom huvudområdet behöver ligga på kandidatexamensnivå. En kurs ligger på kandidatexamensnivå om den har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav. Det har samtliga av kurserna som erbjuds som fristående kurser vid Enheten för polisutbildning.

En kandidatexamen (180 hp) i polisiärt arbete skulle exempelvis kunna utgöras av kurserna:

  • Kurser inom polisiärt arbete från Polisprogrammet, ~ 120hp
  • Polisiärt arbete i praktiken, 30 hp 
  • Vetenskaplig metod i polisiärt arbete, 7,5hp
  • Polisiärt arbete i socialt utsatta situationer, 7,5hp 
  • Examensarbete för kandidatexamen i polisiärt arbete, 15 hp
  • Ev. andra kurser inom valfritt huvudområde motsvarande resterande hp för att komma upp i totalt 180 hp (om mindre än 120 hp har tillgodoräknats från Polisprogrammet).

 

Studentuppsatser

Inom kursen Examensarbete för kandidatexamen i polisiärt arbete, 15 hp skrivs ett självständigt arbete.
Tidigare publicerade studentuppsatser på kandidatnivå  

 

Våra kurser

Distans Öppen för sen anmälan
Polisarbete i socialt utsatta områden, 7.5 hp
Distans Öppen för sen anmälan
Vetenskaplig metod i polisiärt arbete, 7.5 hp

Kontakt

Pontus Bergh
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 50 20
Sabinha Önnerlöv
Studieadministratör
E-post
E-post
Telefon
090-786 68 85