Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 mars 2021)

printicon

Välkomstbrev

Grattis! Vad roligt att du ska läsa polisutbildningen hos oss! Nedan hittar du information som du behöver känna till inför terminsstarten, så läs igenom varje rubrik och följa instruktionerna!

Det här behöver du göra innan terminsstarten:

1. Aktivera ditt Umu-id
2. Logga in på kursplattformen Canvas

Terminsstart och upprop

Terminstiden för våren 2021 är den 18 januari 2021 – 6 juni 2021.

Terminsstarten äger rum måndagen den 18 januari 2021 på campus Umeå universitet. Sal kommer meddelas närmare kursstart. Vi kommer då att ha ett upprop för registrering och även ge lite matnyttig information. Om du inte har möjlighet att närvara vid introduktionen måste du anmäla det i förväg till studierektor - annars förlorar du din studieplats.

Ta med ditt körkort - vid uppropet ska du kunna uppvisa ett giltigt körkort.

1. Aktivera ditt Umu-id

Umeå universitet ger alla studenter ett Umu-id (användarkonto) och en e-postadress i samband med att man blivit antagen till en utbildning. Med Umu-id kan du logga in på de hemsidor som universitetet har och som är skyddade med lösenord. Man kan säga att det är nyckeln som låser upp hela universitetet för dig. 

Se till att du har aktiverat ditt Umu-id redan innan du kommer hit till polisutbildningen.  

Se här hur du aktiverar ditt Umu-id

Frågor om Umu-id besvaras av ITS på telefon 090-786 63 00 eller via ITS-servicedesk.

 

Vi kommer att registrera dig på din kurs vid terminsstart!

 

Du behöver ett Umu-kort

Som student vid Umeå universitet får du ett Umu-kort med funktionerna passerkort till våra lokaler, lånekort för universitetsbiblioteket samt kopierings- och utskriftskort. Mailet med instruktioner gällande ditt Umu-kort skickas centralt från universitetet. För utskicket hämtas dina e-post-uppgifter från Ladok. Det är viktigt att du har rätt e-post-adress sparat i Ladok.

Läs mer om Umu-kort

 

2. Logga in i kursplattformen Canvas

Du behöver ditt Umu-id för att kunna logga in. https://login.canvas.umu.se/

 

Övrig information

Kursplan och litteraturlista
Kursplan och litteraturlista både för termin 1 och övriga terminer samt ytterligera matnyttig information hittar du här:

Hur är polisutbildningen uppbyggd?

 

Schema
Schemat för den inledande kursen samt terminen i övrigt söker du ut via universitetets webbschema TimeEdit

Observera att schemaplaneringen pågår kontinuerligt, vilket innebär att det i nuvarande läge är ett preliminärt schema som anslås.

Terminerna är indelade i klasser med beteckningen 1A, 1B, 1C o.s.v. före termin 1. Dessa klasser är sedan indelade i basgrupper om 5-7 studenter i varje. Varje basgrupp är benämnd 1A1, 1B2, 1C3 o.s.v.

För att söka ut schema gör du enligt denna manual:
Manual

 

Våra webbsidor

Det är också bra om du redan i förväg klickar dig runt och tar del av övrig information du hittar på våra webbsidor. Många av de länkar vi här lagt ut gäller specifikt för dig som är ny student.

På våra webbsidor hittar du också en personallista om du vill kontakta någon av de anställda.

 

Ansökan om studiemedel via CSN

När du ansöker om studiemedel hos CSN är det viktigt att ange att du studerar vid Polisutbildningen vid Umeå universitet och inget annat! Det är jätteviktigt för att terminstider, veckor och utbetalningar ska bli rätt!

Du bör även tänka på att polisutbildningen är en uppdragsutbildning, vilket innebär att kravet är att samtliga 20 veckor/termin ska vara avklarade och godkända för att få beviljat studiemedel från CSN, d.v.s. 100 % avklarat varje termin.

Vi rekommenderar att du på höstterminen söker för 1 läsår (2 terminer) i taget! Då beviljas du studiemedel för hela året oavsett om du klarat av samtliga 20 veckor under första terminen eller inte. Men för dig som börjar under vårterminen gäller att du söker studiemedel för 1 termin till att börja med, och inför höstterminen söker du förstås för hela läsåret - alltså termin 2 och 3.

När du ansökt om studiemedel och fått det beviljat kommer du att få en studieförsäkran från CSN så snart vi har registrerat dig på utbildningen. Den skriver du under och skickar in till dem alt. går in via deras hemsida www.csn.se och godkänner den där enligt informationen som kommer från CSN.

OBS! Har du läst med studiemedel tidigare, men inte avslutat de studierna? Ta kontakt med CSN ang. reglerna för detta.

Terminstiden för våren 2021 är den 18 januari 2021 – 6 juni 2021.

Du är välkommen att höra av dig till oss om du har funderingar kring något som rör din utbildning här hos oss!

 

Frågor som besvaras av Rekryteringsmyndigheten

Byte av studieort

  • Fram till kursstart och registrering ska alla förfrågningar om byte av studieort hänvisas till Rekryteringsmyndigheten (TRM). Det är, fram till dess, endast TRM som har befogenhet att hantera sådana förfrågningar.
  • Förfrågningarna ska ställas till TRM av den berörda sökande som erbjudits ordinarie utbildningsplats.
  • Byte kan enbart ske om personerna i fråga har tackat ja till erbjuden plats.
  • Byte kan enbart medges om det finns en studerande att byta med.

Studieuppehåll

  • Frågor om studieuppehåll kan enbart hanteras från kursstart och framåt.
  • Beslut om att bevilja studieuppehåll fattas av respektive utbildningsanordnare fr.o.m. att studenten infunnit/legitimerat sig vid terminsstart.

Kontaktuppgifter till Rekryteringsmyndigheten

Varmt välkommen!