Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 17 september 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Distansutbildning Polisprogrammet

Polisprogrammet erbjuds också som distansutbildning. Utbildningarna på campus och distans är helt likvärdiga och ges av Umeå universitet på uppdrag av Polismyndigheten. Distansutbildningen följer därmed samma utbildningsplan och studietakt som den campusförlagda utbildningen.

Upplägg

Polisprogrammet som distansutbildning baseras i hög utsträckning på självständiga studier och aktivt kunskapssökande. I likhet med campusutbildningen bygger även distansutbildningen på en integrering mellan teoretiska och praktiska moment.

Under utbildningen studerar du bland annat juridik, kriminologi, olika polisiära ämnen som förhörsteknik, trafik, utredning kring våldsbrott och narkotikabrott. Många inslag i polisutbildningen är mer praktiska, som till exempel vapenhantering, livräddning, polisbilkörning och konflikthantering med självskydd. I termin 2 har du möjlighet att lära känna polisverksamheten under en fältstudievecka.

Efter 4 terminer hos Polisutbildningen går du ut till Polismyndigheten för aspirantutbildning i sex månader. Efter avslutad och godkänd utbildning är du behörig att söka anställning som polisassistent.

Som polisstudent ska du ha:

förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar
förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem
beredskap att möta förändringar i arbetslivet

Utbildningen sker till största delen på distans vilket innebär att du bedriver dina studier hemifrån via Internet. Genom en lärplattform på nätet har du kontakt med dina lärare och studiekamrater, och där genomförs seminarier, examinationer och andra kursaktiviteter. Det innebär att du måste ha tillgång till en dator med en webbkamera, headset och internetuppkoppling.

Campusveckor i Umeå
Varje termin ordnas 4-5 träffar i Umeå, med schemalagd undervisning måndag-fredag. Under dessa campusveckor fokuseras undervisningen främst på praktiska moment, exempelvis vapenhantering, bilkörning, akutsjukvård, eller fysiska metoder vid konflikthantering.

Campusveckorna omfattar normalt vissa obligatoriska och examinerande moment, och kan därför ej väljas bort. Varje student måste själv ordna boende i Umeå under dessa veckor.

Vårterminen 2021

De studenter som påbörjar Polisprogrammet på distans vårterminen 2021, inleder sina studier med en campusvecka i Umeå vecka 3, 18 januari - 22 januari 2021. Övriga campusveckor under terminen infaller veckorna 8, 12, 17 och 22

Vanliga frågor

Vad skiljer distansutbildningen från den vanliga campusutbildningen?
Till sitt innehåll är utbildningarna helt likvärdiga - de utgår från samma utbildningsplan, inkluderar samma/likvärdiga kurser, och leder till samma polisexamen. Undervisningsformerna är dock olika eftersom distansutbildningen är anpassad för att studenterna skall kunna bedriva en stor del av sina studier hemifrån. I praktiken innebär det mindre schemalagd undervisning och mer självstudier med stöd av en webbaserad lärplattform.

Innebär distansutbildningen heltidsstudier?
Ja, distansutbildningen ges på helfart och kräver därmed heltidsstudier. Eftersom en stor del av studierna planeras och genomförs på egen hand erbjuder dock en distansutbildning generellt en större flexibilitet i studierna.

Hur ser schemat ut under campusveckorna?
Även om campusveckorna i Umeå kan innehålla inslag av traditionell undervisning, prioriteras främst undervisningsaktiviteter som kräver fysisk närvaro. Schemat läggs så att tiden tillsammans kan utnyttjas på bästa sätt, och i normalfallet är alla dagar (måndag-fredag) schemalagda mellan 8-17. Av schematekniska skäl kan det förstås ibland ske avsteg från denna planering och eftersom olika campusveckor kan se lite olika ut ges inför varje sammankomst detaljerad information om det aktuella schemat.

Hur många studieplatser finns på distansutbildningen?
I dagsläget antas varje termin 50 studenter till distansutbildningen vid Umeå universitet.

Hur söker jag till polisprogrammet på distans?
Oavsett om du vill söka till polisprogrammet på campus eller distans, så ser ansökningsförfarandet likadant ut. Du ansöker via Polismyndighetens webbsida:
Bli polis

Jag vill veta mer - var kan jag vända mig?
Längst ner på denna sida hittar du kontaktinformation till de som arbetar med Polisprogrammet om du har frågor eller vill veta mer om polisprogrammet på distans. Mer information om distansupplägget finns också i studievägledningen Bli polis på distans.

Emma Gustafsson
Administratör, studie, administratör
E-post
E-post
Telefon
090-786 68 48
Jenny Sundholm
Administratör, studie
E-post
E-post
Telefon
090-786 93 43
Katrin Pusch
Administratör, studie
E-post
E-post
Telefon
090-786 96 36
Mikael Söderström
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 68 43