Hoppa direkt till innehållet
printicon

DIGSUMs forskning

Centret innefattar och samarbetar med forskare från alla delar av samhällsvetenskaperna vid Umeå universitet, som sociologi, informatik, pedagogik, utbildningsvetenskap, genusstudier, juridik, ekonomi och socialt arbete.

Forskargrupper

Digital innovation
Inom detta center bedrivs studier av digitalisering och digital innovation inom näringsliv såväl som offentlig sektor.
Digital rättsvetenskap
I forskargruppen ingår forskare som på olika sätt arbetar kring mötet mellan rätt och ny teknik och tekniska innovationer, till exempel...
Digital sociologi
Inom denna forskargrupp studerar vi hur människors användning av digital teknik påverkar identiteter, institutioner, beteenden och sociala...
Feministisk teknovetenskap
Inom forskargruppen för feministisk teknovetenskap använder vi oss av designorienterade och feministiska teorier för att utveckla kritiska perspekt...
Lärande och IKT
Forskargruppen Lärande och IKT (LICT) vid Pedagogiska institutionen har under nästan 15 års tid fokuserat på frågor som rör implementering,...
Psykisk ohälsa och den digitala sfären
Forskningen utgår från en profil vid Institutionen för socialt arbete som fokuserar verksamheter inom hälso- och sjukvård samt psykiatriska...
Tillämpad forskning om digitala praktiker inom utbildning
Forskningsprofilen har ett intresse för digitala praktiker inom och utanför formell utbildnings.
Forskningsämne: Pedagogik, Utbildningsvetenskap