Hoppa direkt till innehållet
printicon

Om DIGSUM

Centret innefattar och samarbetar med forskare från alla delar av samhällsvetenskaperna vid Umeå universitet, som sociologi, informatik, pedagogik, utbildningsvetenskap, genusstudier, juridik, ekonomi, socialt arbete och geografi. Våra forskningsprojekt och intressen sammanför lokala, nationella och internationella nätverk av ledande forskare. Vi anordnar regelbundna seminarier, workshops och konferenser som fungerar som forum och mötesplatser för våra forskare, gäster och partners som inbjuds att ta del av, dela med sig av, och diskutera aktuella samhällsfrågor, utmaningar och forskningsresultat. DIGSUM engagerar sig också i den ständiga utvecklingen av nya forskningsmetoder, och i de viktiga frågor som rör etiska aspekter av digital samhällsforskning.