Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 26 maj 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Arkeologi

Arkeologi är att söka kunskap om äldre samhällen, tidigare människors levnadssätt och föreställningsvärld, samspelet mellan människor och miljö, materiell kultur och andra spår av tidigare människors aktiviteter.

Nyheter inom ämnet arkeologi

Högt betyg till Humlab
Högt betyg till Humlab

Vetenskapsrådet ger högsta betyg åt Swedish Humanities Labs där Humlab är en av huvudaktörerna.

Förmoderna tider på Island under lupp
Förmoderna tider på Island under lupp

Ny avhandling bidrar till olika perspektiv av det förmoderna livet på Island.

DNA berättar människans och släktens historia
DNA berättar människans och släktens historia

För första gången anordnar Kungliga Skytteanska Samfundet i Umeå en internationell konferens om arkeogenetik.