Hoppa direkt till innehållet
printicon

Biologi

Biologi är den naturvetenskap som berör läran om livet, levande organismer och livets processer, inklusive dess struktur, funktion, tillväxt, ursprung, evolution, utspridning och taxonomi. Biologi är ett brett ämne som innehåller många förgreningar, ämnen och discipliner.

Reportage

Medel för terror blir giftigare och enklare
Medel för terror blir giftigare och enklare

Ett växande problem i Europa är att enskilda individer hanterar farliga ämnen.

Infrastrukturer

Biogeochemical Analytical Facility (BAF)
The instrument facility for biogeochemical analyses at KBC and EMG
Forskningsämne: Biologi, Kemi, Miljökemi, Miljövetenskap
Enheten för komparativ biologi (UCCB)
Den biomedicinska djurförsöksverksamheten på Umeå universitet är organiserad inom enheten för komparativ biologi (UCCB).
Integrated Science Lab (Icelab)
Integrated Science Lab (Icelab) Foto: Elin Berge

Nyheter

Ny alarmerande rapport från CAFF
Ny alarmerande rapport från CAFF

I en ny rapport beskrivs försämrade förhållanden i arktiska vattendrag.

Kan liv från jorden överleva på Mars?
Kan liv från jorden överleva på Mars?

Ett internationellt team med bland annat Natuschka Lee har gjort biologiska experiment under rymdbetingelser.

Unik analys av hotade rovfåglar pekar ut nya skyddsvärda områden
Unik analys av hotade rovfåglar pekar ut nya skyddsvärda områden

För första gången identifieras bevarandemässigt viktiga flaskhalsar för hotade flyttfåglar.

Forskningsprojekt

Morfologisk och genetisk anpassning hos Arktiska prokaryoter vid extremt låg tillväxt
Forskningsämne: Biologi
1 juni 2019 till 30 maj 2021
Forskningsprojekt
Spectrin-liknande proteiner – mångfasetterade protein i cellen
11 januari 2018 till 31 december 2020
Forskningsprojekt
Dynamiken för hybridisering och anpassning till nya livsmiljöer
Forskningsämne: Biologi
1 januari 2018
Forskningsprojekt
Svensk biodiversitet i tid och rum (SweBITS)
1 januari 2017 till 31 december 2020
Forskningsprojekt

Profilområden och forskargrupper

Evolutionsbiologi
Läs mer om forskningsområdet Evolutionsbiologi
Forskningsämne: Biologi