Hoppa direkt till innehållet
printicon

Biologi

Biologi är den naturvetenskap som berör läran om livet, levande organismer och livets processer, inklusive dess struktur, funktion, tillväxt, ursprung, evolution, utspridning och taxonomi. Biologi är ett brett ämne som innehåller många förgreningar, ämnen och discipliner.

Reportage

Medel för terror blir giftigare och enklare
Medel för terror blir giftigare och enklare

Ett växande problem i Europa är att enskilda individer hanterar farliga ämnen.

Infrastrukturer

Biogeochemical Analytical Facility (BAF)
The instrument facility for biogeochemical analyses at KBC and EMG
Forskningsämne: Biologi, Kemi, Miljökemi, Miljövetenskap
Enheten för komparativ biologi (UCCB)
Den biomedicinska djurförsöksverksamheten på Umeå universitet är organiserad inom enheten för komparativ biologi (Umeå Centre for Comparative...
Integrated Science Lab (Icelab)
Integrated Science Lab (Icelab) Foto: Elin Berge

Nyheter

Sommarens sajt om livet i havet
Sommarens sajt om livet i havet

Vilka växter och djur hittar du på utflykten till havet? De vanligaste presenteras i sajten Livet i havet.

Minnen av tidigare händelser viktigt vid bedömningar
Minnen av tidigare händelser viktigt vid bedömningar

Minnen av tidigare händelser kan vara något vi alltid påverkas av även när vi gör numeriska bedömningar.

Ny alarmerande rapport från CAFF
Ny alarmerande rapport från CAFF

I en ny rapport beskrivs försämrade förhållanden i arktiska vattendrag.

Forskningsprojekt

Morfologisk och genetisk anpassning hos Arktiska prokaryoter vid extremt låg tillväxt
Forskningsämne: Biologi
Tid 1 juni 2019 till 30 maj 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Statusen för genetisk mångfald i svenska barrskogar: finns det anledning till oro?
Forskningsämne: Biologi
Tid 1 januari 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Spectrin-liknande proteiner – mångfasetterade protein i cellen
Tid 11 januari 2018 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Dynamiken för hybridisering och anpassning till nya livsmiljöer
Forskningsämne: Biologi
Tid 1 januari 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Svensk biodiversitet i tid och rum (SweBITS)
Tid 1 januari 2017 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt

Profilområden och forskargrupper

Evolutionsbiologi
Läs mer om forskningsområdet Evolutionsbiologi
Forskningsämne: Biologi
Richard Lundmark
Information finns enbart på engelska.