Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 29 maj 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Biologi

Biologi är den naturvetenskap som berör läran om livet, levande organismer och livets processer, inklusive dess struktur, funktion, tillväxt, ursprung, evolution, utspridning och taxonomi. Biologi är ett brett ämne som innehåller många förgreningar, ämnen och discipliner.

Reportage

Medel för terror blir giftigare och enklare
Medel för terror blir giftigare och enklare

Ett växande problem i Europa är att enskilda individer hanterar farliga ämnen.

Infrastrukturer

Atomic Force Microscopy (AFM)
Atomic Force Microscopy (AFM) facility at the Department of Molecular Biology
Biogeochemical Analytical Facility (BAF)
The instrument facility for biogeochemical analyses at KBC and EMG
Forskningsämne: Biologi, Kemi, Miljökemi, Miljövetenskap
Flow@CliMi
Flödescytometri möjliggör analys av cellytemolekyler, intracellulära molekyler samt RNA uttryck i enskilda celler. Dessutom kan utsöndrade...
Forskningsämne: Biologi
Integrated Science Lab (Icelab)
Integrated Science Lab (Icelab) Foto: Elin Berge
Marina analyser
Kemiska och biologiska analyser av marina prover, till stöd för forskning och miljöövervakning.

Nyheter

Gäddor orsakar artbildning i norrländska sjöar
Gäddor orsakar artbildning i norrländska sjöar

Studie i Evolution Letters tyder på att gäddor gör att sikbestånden i våra stora sjöar börjar dela upp sig.

Antalet verksamma vid Umeå universitet tredubblas över en natt
Antalet verksamma vid Umeå universitet tredubblas över en natt

På internationella bidagen 20 maj inviger Umeå universitet i samarbete med Akademiska Hus tre bikupor.

Klartecken för fältförsök med cybridväxt
Klartecken för fältförsök med cybridväxt

Jordbruksverket bedömer att cybrider ej är genetiskt modifierade. Man behöver inte tillstånd för fältförsök.

Forskningsprojekt

Stora eller små fiskar för fiske? Effekter av ontogenetiska habitatsskiften och flaskhalsar i rekrytering
Forskningsämne: Biologi, Ekologi, Zoologi och etologi
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Klimatpåverkan på fosfors biogeokemi i den arktiska tundran – en nyckel till att förstå ekosystemförändringar
Forskningsämne: Biologi, Miljövetenskap
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Modellering av strukturen hos DNA i tre dimensioner
Forskningsämne: Biologi, Fysik
Tid 1 september 2019 till 1 september 2024
Typ av projekt Doktorandprojekt
Morfologisk och genetisk anpassning hos Arktiska prokaryoter vid extremt låg tillväxt
Forskningsämne: Biologi
Tid 1 juni 2019 till 30 maj 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt

Profilområden och forskargrupper

Evolutionsbiologi
Läs mer om forskningsområdet Evolutionsbiologi
Forskningsämne: Biologi
Mikko Lammi-forskargrupp
Sjukdomar hos skelettet, liksom artros och reumatism, orsakar omfattande svårigheter i livet hos miljoner människor i världen. Problemen innebär...
Patrik Danielson-forskargrupp
Forskargruppen studerar framförallt mekanismer för sårläkning och ärrbildning, främst i ögats hornhinna, men även mekanismer för vävnadsnedbrytning...
Umeå Science Education Research (UmSER)
UmSER är ett tvärvetenskapligt nätverk av forskare, doktorander samt lärare från skola och högskola
Forskningsämne: Biologi, Fysik, Kemi, Utbildningsvetenskap