Hoppa direkt till innehållet
printicon

Cancer och onkologi

Onkologi är läran om tumörsjukdomar. Det är även medicinsk specialitet som fokuserar på tumörsjukdomar och dess behandling. Till onkologin hör ett antal grenspecialiteter, som specialiserar sig på tumörer inom ett särskilt område.

Reportage

Bildgivande metoder för förbättrad strålbehandling
Bildgivande metoder för förbättrad strålbehandling

Tufve Nyholms forskning handlar om metod- och teknikutveckling inom strålterapi.

Allas rätt till sin prostata inte självklar
Allas rätt till sin prostata inte självklar

Katarina Tomic forskar om jämlikhet i vården. Trots att alla ska ha samma rättigheter finns stora skillnader.

Infrastrukturer

Enheten för komparativ biologi (UCCB)
Den biomedicinska djurförsöksverksamheten på Umeå universitet är organiserad inom enheten för komparativ biologi (UCCB).

Nyheter

Genmodifierade fiskar bidrar till kamp mot prostatacancer
Genmodifierade fiskar bidrar till kamp mot prostatacancer

Genmodifierade zebrafiskar hjälper forskare att förstå varför viss prostatacancer sprids i kroppen.

Prorektor i Umeå första kvinna att motta fint tyskt röntgenpris
Prorektor i Umeå första kvinna att motta fint tyskt röntgenpris

2019 års Alfred Breit-pris från det tyska röntgensällskapet tilldelas prorektor Katrine Riklund.

Kort men intensiv prostatastrålning kan korta köer
Kort men intensiv prostatastrålning kan korta köer

Strålbehandling med hög dos under kort tid är lika effektiv mot prostatacancer som konventionell strålning.

Forskningsprojekt

Cancerforskning
Forskningsämne: Cancer och onkologi
1 januari 2018
Forskningsprojekt
Njurcancer
1 januari 2018
Forskningsprojekt
Peniscancer
Forskningsämne: Cancer och onkologi
1 januari 2018
Forskningsprojekt
Testiscancer
Forskningsämne: Cancer och onkologi
1 januari 2018
Forskningsprojekt
Urinblåsecancer
Forskningsämne: Cancer och onkologi
1 januari 2018
Forskningsprojekt

Profilområden och forskargrupper

Beatrice Melin
Forskargrupp Beatrice Melin
Forskningsämne: Cancer och onkologi
Bethany van Guelpen
Forskargrupp Bethany van Guelpen
Forskningsämne: Cancer och onkologi
David Lindquist
Forskargrupp David Lindquist
Forskningsämne: Cancer och onkologi
Francesca Aguilo
RNA-based gene regulation of cell fate and breast cancer
Forskningsämne: Cancer och onkologi
Kjell Grankvist
Metoder för att bryta cisplatinresistens hos tumörer
Forskningsämne: Cancer och onkologi
Magnus Hultdin
Cellulärt åldrande i hematologiska celler och tumörbiologiska och prognostiska faktorer vid endometriecancer
Forskningsämne: Cancer och onkologi
Maréne Landström
TGF-beta signaling- Tumor biology in prostate cancer
Forskningsämne: Cancer och onkologi
Pernilla Wikström
Biomarkörer för aggressiv prostatacancer.
Forskningsämne: Cancer och onkologi
Richard Palmqvist
Kolorectal cancer
Forskningsämne: Cancer och onkologi
Silvia Remeseiro
Genreglering och 3D organisation i Glioblastoma
Sofie Degerman
Betydelse av DNA metylering som prognostisk markör i akut lymfatisk leukemi/lymfom.
Forskningsämne: Cancer och onkologi
Öhlund Lab
Öhlund Lab
Forskningsämne: Cancer och onkologi