Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 26 maj 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Ekologi

Ekologi handlar om samspelet i naturen. Det är läran om hur organismer, såsom djur, växter och mikroorganismer, lever och fungerar i sina livsmiljöer och hur de är beroende av varandra och av miljön runt omkring. Miljöfaktorer kan vara allt från väder, klimat, jordmån, topografi och havsströmmar.

Reportage

Daggmaskhot mot fjällnaturen
Daggmaskhot mot fjällnaturen

Markforskaren Jonatan Klaminder menar att vi behöver bli vaksamma på daggmaskars roll i känsliga ekosystem.

COP25 – "En stor besvikelse"
COP25 – "En stor besvikelse"

Klimatkonferensen COP25 är avslutad. Men hur gick det? Forskare från Umeå universitet har analyserat.

Infrastrukturer

Integrated Science Lab (Icelab)
Integrated Science Lab (Icelab) Foto: Elin Berge
Mesokosmlaboratoriet
En av Europas modernaste och mest avancerade mesokosmanläggningar.
Forskningsämne: Ekologi, Kemi, Miljökemi, Miljövetenskap

Nyheter

Gäddor orsakar artbildning i norrländska sjöar
Gäddor orsakar artbildning i norrländska sjöar

Studie i Evolution Letters tyder på att gäddor gör att sikbestånden i våra stora sjöar börjar dela upp sig.

Antalet verksamma vid Umeå universitet tredubblas över en natt
Antalet verksamma vid Umeå universitet tredubblas över en natt

På internationella bidagen 20 maj inviger Umeå universitet i samarbete med Akademiska Hus tre bikupor.

Inte enbart temperatur styr nedbrytning i Arktis
Inte enbart temperatur styr nedbrytning i Arktis

Nature Communications: Frånvaron av daggmask kan förklara varför kväve är en bristvara för växter i Arktis.

Forskningsprojekt

Stora eller små fiskar för fiske? Effekter av ontogenetiska habitatsskiften och flaskhalsar i rekrytering
Forskningsämne: Biologi, Ekologi, Zoologi och etologi
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Gäller det att vara ”först till kvarn” för rötter och växter?
Forskningsämne: Botanik, Ekologi
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Akvatiska miljöer i risk för utveckling av patogena bakterier
Forskningsämne: Ekologi
Tid 26 november 2018 till 26 november 2023
Typ av projekt Doktorandprojekt
EKOSPILL: verktyg för att beräkna ekologiskt funktionell minimitappning i spillfåror
Forskningsämne: Biologi, Ekologi
Tid 31 augusti 2018 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
ECOHAB: Förbättring och utvärdering av konnektivitet och habitatkvalité för hållbar vattenkraft
Forskningsämne: Biologi, Ekologi
Tid 31 augusti 2018 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt

Profilområden och forskargrupper

EcoChange Umeå
Umeå universitet är värd för det strategiska forskningsprogrammet EcoChange.
Forskningsämne: Ekologi, Kemi, Miljökemi, Miljövetenskap
Limnisk ekologi
Läs mer om forskningsområdet
Forskningsämne: Ekologi
Marin ekologi
Läs mer om forskningsområdet Marin ekologi
Forskningsämne: Ekologi
Matematisk ekologi
Läs mer om forskningsområdet
Forskningsämne: Ekologi
Restaureringsekologi
Läs mer om forskningsområdet
Forskningsämne: Ekologi
Terrester ekologi
Läs mer om forskningsområdet
Forskningsämne: Ekologi