Hoppa direkt till innehållet
printicon

Historia

Att försöka förklara det förflutna, förstå nuet och få insikter om framtiden är det som driver varje historiker. Förr hade kungar och krig en framskjuten plats inom historieforskningen. Numera intresserar sig historiker mest för de breda folklagrens historia. Arbetarklassens, böndernas, de lägre tjänstemännens, kvinnornas och barnens historia har fått en mer framträdande plats.

Nyheter

Vad gör vi med historien?
Vad gör vi med historien?

Henrik Åström Elmersjö och Paul Zanazanian vill ta reda på hur lärare iscensätter omdiskuterad historia.

Utbildningsforskning och lokalhistoria ger hedersdoktorat
Utbildningsforskning och lokalhistoria ger hedersdoktorat

Vuokko Hirvonen och Åke Berggren, har vid humanistisk fakulteten utsetts till hedersdoktorer 2019.

Internationellt symposium om historisk rättvisa och historieundervisning vid Umeå universitet
Internationellt symposium om historisk rättvisa och historieundervisning vid Umeå universitet

Björn Norlin, docent i historia, skriver om historisk rättvisa och historieundervisning i Forskarbloggen.

Forskningsprojekt

Skada skedd: Urfolkssamhällens erfarenheter av och rekommendationer för energiproduktion
Forskningsämne: Etnologi, Historia, Samisk forskning
Tid 1 november 2019 till 30 november 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
SO-undervisning i skolans tidigare år 1919-2011: kunskapsorganisering och progression
Forskningsämne: Historia, Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Teaching Rival Histories: History Teachers’ Epistemological Stances and Epistemic Switching
Forskningsämne: Historia, Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Språngbrädor och parenteser: Framställningar av frihetstiden och Gustav III:s regeringstid i historiekultur 1870–1990
Forskningsämne: Historia
Tid 3 september 2018 till 3 september 2022
Typ av projekt Doktorandprojekt
Döden och den kungliga nåden. Känslor, diskurser och praktiker i Justitierevisionens nådeförfaranden, 1680–1779
Forskningsämne: Historia
Tid 3 september 2018 till 3 september 2022
Typ av projekt Doktorandprojekt