Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 31 mars 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Historia

Att försöka förklara det förflutna, förstå nuet och få insikter om framtiden är det som driver varje historiker. Förr hade kungar och krig en framskjuten plats inom historieforskningen. Numera intresserar sig historiker mest för de breda folklagrens historia. Arbetarklassens, böndernas, de lägre tjänstemännens, kvinnornas och barnens historia har fått en mer framträdande plats.

Nyheter

Unik hälsostudie får fem miljoner
Unik hälsostudie får fem miljoner

Studie som är den första i sitt slag i Sverige får 5 miljoner kr av Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond.

Öppna lunchföreläsningar om böcker, medicin och kultur
Öppna lunchföreläsningar om böcker, medicin och kultur

Nätverket för medicinsk humaniora vid Umeå universitet ger 6 öppna lunchföreläsningar i vår.

Nio miljoner till historieforskning
Nio miljoner till historieforskning

Glenn Sandström och Per Axelsson har erhållit 4 respektive 5 miljoner kronor i nya forskningsanslag.

Forskningsprojekt

Skada skedd: Urfolkssamhällens erfarenheter av och rekommendationer för energiproduktion
Forskningsämne: Etnologi, Historia, Samisk forskning
Tid 1 november 2019 till 30 november 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Teaching Rival Histories: History Teachers’ Epistemological Stances and Epistemic Switching
Forskningsämne: Historia, Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
SO-undervisning i skolans tidigare år 1919-2011: kunskapsorganisering och progression
Forskningsämne: Historia, Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Döden och den kungliga nåden. Känslor, diskurser och praktiker i Justitierevisionens nådeförfaranden, 1660–1779
Forskningsämne: Historia
Tid 3 september 2018 till 3 september 2022
Typ av projekt Doktorandprojekt