Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 17 september 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Informatik

Nyheter

Digital transformation – inte bara effektivisering
Digital transformation – inte bara effektivisering

Digital transformation – inte bara effektivisering

Digital Impact North invigs
Digital Impact North invigs

Kraftsamlingen Digital Impact North ska bidra till regionens utveckling inom IT och artificiell intelligens.

Så behålls kunniga IT-studenter i Umeå
Så behålls kunniga IT-studenter i Umeå

Samarbete mellan ITS och Informatik skapar språngbräda från universitetet och ut i arbetslivet.

Forskningsprojekt

Användarcentrerade Digitala Delningsplattformar
Forskningsämne: Informatik
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Experiences in Virtual Environments - real in the moment?
Forskningsämne: Informatik
Tid 15 oktober 2018 till 15 april 2020
Typ av projekt Doktorandprojekt
Digitalisering i byggbranschen
Forskningsämne: Informatik
Tid 4 augusti 2018 till 4 augusti 2022
Typ av projekt Doktorandprojekt
Digital access till det samiska kulturarvets arkiv
Forskningsämne: Informatik
Tid 1 juli 2018 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Värdeskapande med Internet of Things (IoT)
Forskningsämne: Informatik
Tid 1 oktober 2017 till 1 oktober 2021
Typ av projekt Doktorandprojekt

Profilområden och forskargrupper

Internet of Things
I vår omvärld kopplas allt fler saker upp och sensorer bäddas in produkter för att i realtid samla data. Denna utveckling går under olika benämning...
Forskningsämne: Informatik
Normkritisk design
Samhällets digitalisering är idag ett omfattande och sammanflätat fenomen som bland annat handlar om hur digital teknik och digitala material...
Forskningsämne: Informatik