Hoppa direkt till innehållet
printicon

Juridik

Reportage

Berättar om hur gamla oskrivna regler kan hjälpa Arktis
Berättar om hur gamla oskrivna regler kan hjälpa Arktis

Samiska samhällen har egna, oskrivna regler för hur mark och naturresurser ska användas för att hålla länge.

Nyheter

Oklart regelverk komplicerar Försäkringskassans samverkan
Oklart regelverk komplicerar Försäkringskassans samverkan

Försäkringskassans möjligheter att samverka försvåras av ett oklart regelverk som kräver mer än det tillåter.

Regelverk kring markexploatering drar åt olika håll
Regelverk kring markexploatering drar åt olika håll

Det finns risk för krockar och konflikter mellan olika regler, visar en ny avhandling.

Jurist får Nordeas vetenskapliga pris
Jurist får Nordeas vetenskapliga pris

En mångfacetterad forskare med fokus på kreditgivning och överskuldsättning.

Forskningsprojekt

Att använda tvång mot asylsökande barn: Tvångsmedelsanvändning vid av- och utvisningar
Forskningsämne: Juridik
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Domstolsmakt och makt över domstolar: En tvärvetenskaplig granskning av domarrollen i förändring
Forskningsämne: Juridik
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Att företräda barnets rätt och bästa - internationella studier om en juristroll
Forskningsämne: Juridik
Tid 13 november 2017 till 30 april 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tvångsåtgärder och disciplinära åtgärder i skolan
Forskningsämne: Juridik, Utbildningsvetenskap
Tid 1 september 2016
Typ av projekt Doktorandprojekt
Hur kan konstitutionsbyggande främja demokrati i post-konflikt stater och i tidigare auktoritära stater?
Forskningsämne: Juridik, Statsvetenskap
Tid 1 januari 2016 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt

Profilområden och forskargrupper

Barnrätt och familjerätt
Forskargruppen samlar våra forskare som är aktiva inom barnrätt och familjerätt.
Forskningsämne: Juridik
Brottsoffer i rättsväsendet
Forskargruppen samlar forskning inom brottsoffer i rättsväsendet.
Forskningsämne: Juridik
Civilrättens fundament och enhet
Samlar forskare som vill utveckla civilrättens fundament och enhet.
Forskningsämne: Juridik
Digital rättsvetenskap
Forskargruppen arbetar kring mötet mellan rättsområden och ny teknik och tekniska innovationer.
Forskningsämne: Juridik
Rätten, välfärden och arbetsmarknaden
Forskning inom frågor med arbetsrättslig inriktning, välfärd, socialförsäkringar och arbetsmarknad.
Forskningsämne: Juridik
Samspelet mellan privaträtt och offentlig rätt
Läs mer om gruppens forskning inom området.
Forskningsämne: Juridik
Stat, individ och säkerhet
Här samlas forskning som rör skapande och upprätthållande av en rättsstat.
Forskningsämne: Juridik