Hoppa direkt till innehållet
printicon

Kemi

Kemi är den del av naturvetenskap som studerar materiens sammansättning, struktur och egenskaper. Materia är i huvudsak allt som upptar utrymme och har massa. Inom kemin studeras även reaktioner mellan ämnen. Kemi är en vetenskap av central betydelse, inte minst därför att den överbryggar mellan andra vetenskaper såsom, fysik, geologi, biologi, materialvetenskap. Kemi är en mycket omfattande disciplin som innefattar ett stort antal grenar som brukar delas in efter vilken typ av materia de berör.

Reportage

Biologiska processer undersöks med kemiska verktyg
Biologiska processer undersöks med kemiska verktyg

Yaowen Wu har utvecklat nya kemiska verktyg såsom proteinkemisk modifiering, kemisk och kemo-optogenetik.

Medel för terror blir giftigare och enklare
Medel för terror blir giftigare och enklare

Ett växande problem i Europa är att enskilda individer hanterar farliga ämnen.

Infrastrukturer

Biogeochemical Analytical Facility (BAF)
The instrument facility for biogeochemical analyses at KBC and EMG
Forskningsämne: Biologi, Kemi, Miljökemi, Miljövetenskap
Chemical Biology Consortium Sweden (CBCS)
CBCS Umeå är en av två noder (tillsammans med CBCS KI) som bildar SciLifeLabs nationella infrastruktur i kemisk biologi. CBCS koordinerar och...
Forskningsämne: Kemi
Computional Life Science Cluster (CLiC)
Bioinformatikplattformen vid Umeå universitet
Forskningsämne: Kemi
Mesokosmlaboratoriet
En av Europas modernaste och mest avancerade mesokosmanläggningar.
Forskningsämne: Ekologi, Kemi, Miljökemi, Miljövetenskap
NMR
Infrastrukturen består av 5 olika spektrometrar (360-850 MHz) och ger stöd åt en mängd vetenskapliga frågeställningar där olika typer av biologiskt...
Forskningsämne: Kemi
Spåranalys (TAP)
Spåranalysplattformen (eng. TAP) vid Kemiska institutionen, Umeå universitet, syftar till att tillhandahålla toppmodern utrustning, instrumentering...
Forskningsämne: Kemi
Vibrationsspektroskopi
Vi är en ”open-access” infrastruktur, som erbjuder Fourier-transform infraröd (FTIR) och Raman spektroskopi och mikrospektroskopi mätningar för...
Forskningsämne: Kemi
XPS
XPS plattformen erbjuder ytanalys med röntgenfotoelektronspektroskopi (XPS) inklusive analys av vatteninnehållande prover (nedfrysta med flytande...
Forskningsämne: Kemi

Nyheter

Vetenskaplig artikel om gröna bioplaster äras
Vetenskaplig artikel om gröna bioplaster äras

Kemiprofessor Christiane Funks artikel om bioplaster har invalts i en specialutgåva i Trends in Plant Science.

Kemister firar periodiska systemet som fyller 150 år
Kemister firar periodiska systemet som fyller 150 år

Oorgandagarna bjuder på en öppen föreläsning om kultur och historik kring det periodiska systemet 12 juni.

Forskningen i fokus – mitt på torget
Forskningen i fokus – mitt på torget

Genomslaget för Soapbox sciences kvinnliga forskare i Umeå blev stort, både publikmässigt och i media.

Forskningsprojekt

Nya läkemedel mot nervgas- och insecticidförgiftningar
Forskningsämne: Kemi
1 december 2018 till 30 november 2023
Doktorandprojekt
Spectrin-liknande proteiner – mångfasetterade protein i cellen
11 januari 2018 till 31 december 2020
Forskningsprojekt
Så transporteras klorofyll i växter
Forskningsämne: Kemi
17 mars 2011 till 31 december 2011
Forskningsprojekt

Profilområden och forskargrupper

EcoChange Umeå
Umeå universitet är värd för det strategiska forskningsprogrammet EcoChange.
Forskningsämne: Ekologi, Kemi, Miljökemi, Miljövetenskap