Hoppa direkt till innehållet
printicon

Kemi

Kemi är den del av naturvetenskap som studerar materiens sammansättning, struktur och egenskaper. Materia är i huvudsak allt som upptar utrymme och har massa. Inom kemin studeras även reaktioner mellan ämnen. Kemi är en vetenskap av central betydelse, inte minst därför att den överbryggar mellan andra vetenskaper såsom, fysik, geologi, biologi, materialvetenskap. Kemi är en mycket omfattande disciplin som innefattar ett stort antal grenar som brukar delas in efter vilken typ av materia de berör.

Reportage

Biologiska processer undersöks med kemiska verktyg
Biologiska processer undersöks med kemiska verktyg

Yaowen Wu har utvecklat nya kemiska verktyg såsom proteinkemisk modifiering, kemisk och kemo-optogenetik.

Medel för terror blir giftigare och enklare
Medel för terror blir giftigare och enklare

Ett växande problem i Europa är att enskilda individer hanterar farliga ämnen.

Infrastrukturer

Biogeochemical Analytical Facility (BAF)
The instrument facility for biogeochemical analyses at KBC and EMG
Forskningsämne: Biologi, Kemi, Miljökemi, Miljövetenskap
Chemical Biology Consortium Sweden (CBCS)
CBCS koordinerar och tillhandahåller en potent och integrerad plattform för upptäckt, utveckling och användande av små molekyler och kemiska verkty...
Forskningsämne: Kemi
Computional Life Science Cluster (CLiC)
Bioinformatikplattformen vid Umeå universitet
Forskningsämne: Kemi
Mesokosmlaboratoriet
En av Europas modernaste och mest avancerade mesokosmanläggningar.
Forskningsämne: Ekologi, Kemi, Miljökemi, Miljövetenskap
NMR
Infrastrukturen består av 5 olika spektrometrar (360-850 MHz) och ger stöd åt en mängd vetenskapliga frågeställningar där olika typer av biologiskt...
Forskningsämne: Kemi
Spåranalys (TAP)
Spåranalysplattformen (eng. TAP) vid Kemiska institutionen, Umeå universitet, syftar till att tillhandahålla toppmodern utrustning, instrumentering...
Forskningsämne: Kemi
Vibrationsspektroskopi
Vi är en ”open-access” infrastruktur, som erbjuder Fourier-transform infraröd (FTIR) och Raman spektroskopi och mikrospektroskopi mätningar för...
Forskningsämne: Kemi
XPS
XPS plattformen erbjuder ytanalys med röntgenfotoelektronspektroskopi (XPS) inklusive analys av vatteninnehållande prover (nedfrysta med flytande...
Forskningsämne: Kemi

Nyheter

Umeåforskare upptäcker molekyl för cancerdiagnostik
Umeåforskare upptäcker molekyl för cancerdiagnostik

Fyrsträngat DNA som associeras med cancer kan detekteras med en fluorescerande molekyl.

Drygt 28 miljoner från Formas
Drygt 28 miljoner från Formas

Nio forskare inom teknik och naturvetenskap delar på drygt 28 miljoner kronor från Formas.

Umeåforskaren: ”Bakterierna har övertaget”
Umeåforskaren: ”Bakterierna har övertaget”

Antibiotikaresistens uppmärksammas över hela världen. Kemisten Fredrik Almqvist diskuterar utmaningen.

Forskningsprojekt

Avlägsnande av föroreningar från avloppsvatten med fotosyntetiska mikroorganismer
Forskningsämne: Kemi, Miljökemi
Tid 11 mars 2019 till 31 december 2023
Typ av projekt Doktorandprojekt
Nya läkemedel mot nervgas- och insecticidförgiftningar
Forskningsämne: Kemi
Tid 1 december 2018 till 30 november 2023
Typ av projekt Doktorandprojekt
Högfluorerade ämnen i hushållsavfall – förekomst i avfall och nedbrytning/omvandling i förbränningsprocessen
Forskningsämne: Kemi, Miljökemi
Tid 18 november 2018 till 28 februari 2023
Typ av projekt Doktorandprojekt
Rötat slam – från problem till produkt
Forskningsämne: Kemi, Miljövetenskap
Tid 1 oktober 2018 till 23 maj 2023
Typ av projekt Doktorandprojekt
Spectrin-liknande proteiner – mångfasetterade protein i cellen
Tid 11 januari 2018 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt

Profilområden och forskargrupper

EcoChange Umeå
Umeå universitet är värd för det strategiska forskningsprogrammet EcoChange.
Forskningsämne: Ekologi, Kemi, Miljökemi, Miljövetenskap
Mikko Lammi-forskargrupp
Sjukdomar hos skelettet, liksom artros och reumatism, orsakar omfattande svårigheter i livet hos miljoner människor i världen. Problemen innebär...
Patrik Danielson-forskargrupp
Forskargruppen studerar framförallt mekanismer för sårläkning och ärrbildning, främst i ögats hornhinna, men även mekanismer för vävnadsnedbrytning...
Umeå Science Education Research (UmSER)
UmSER är ett tvärvetenskapligt nätverk av forskare, doktorander samt lärare från skola och högskola
Forskningsämne: Biologi, Fysik, Kemi, Utbildningsvetenskap