Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Kemi

Kemi är den del av naturvetenskap som studerar materiens sammansättning, struktur och egenskaper. Materia är i huvudsak allt som upptar utrymme och har massa. Inom kemin studeras även reaktioner mellan ämnen. Kemi är en vetenskap av central betydelse, inte minst därför att den överbryggar mellan andra vetenskaper såsom, fysik, geologi, biologi, materialvetenskap. Kemi är en mycket omfattande disciplin som innefattar ett stort antal grenar som brukar delas in efter vilken typ av materia de berör.

Reportage

Kemin som gör bensin av etanol
Kemin som gör bensin av etanol

Jyri-Pekka Mikkolas forskargrupp har uppfunnit förnybar bensin. Klarar de steget från labb till tillverkning?

Biologiska processer undersöks med kemiska verktyg
Biologiska processer undersöks med kemiska verktyg

Yaowen Wu har utvecklat nya kemiska verktyg såsom proteinkemisk modifiering, kemisk och kemo-optogenetik.

Infrastrukturer

Biogeochemical Analytical Facility (BAF)
The instrument facility for biogeochemical analyses at KBC and EMG
Forskningsämne: Biologi, Kemi, Miljökemi, Miljövetenskap
Chemical Biology Consortium Sweden (CBCS)
CBCS koordinerar och tillhandahåller en potent och integrerad plattform för upptäckt, utveckling och användande av små molekyler och kemiska verkty...
Forskningsämne: Kemi
Computional Life Science Cluster (CLiC)
Bioinformatikplattformen vid Umeå universitet
Forskningsämne: Kemi
Marina analyser
Kemiska och biologiska analyser av marina prover, till stöd för forskning och miljöövervakning.
Mesokosmlaboratoriet
En av Europas modernaste och mest avancerade mesokosmanläggningar.
Forskningsämne: Ekologi, Kemi, Miljökemi, Miljövetenskap
NMR
Infrastrukturen består av 5 olika spektrometrar (360-850 MHz) och ger stöd åt en mängd vetenskapliga frågeställningar där olika typer av biologiskt...
Forskningsämne: Kemi
Spåranalys (TAP)
Spåranalysplattformen (eng. TAP) vid Kemiska institutionen, Umeå universitet, syftar till att tillhandahålla toppmodern utrustning, instrumentering...
Forskningsämne: Kemi, Miljökemi
Vibrationsspektroskopi
Vi är en ”open-access” infrastruktur, som erbjuder Fourier-transform infraröd (FTIR) och Raman spektroskopi och mikrospektroskopi mätningar för...
Forskningsämne: Kemi
XPS
XPS plattformen erbjuder ytanalys med röntgenfotoelektronspektroskopi (XPS) inklusive analys av vatteninnehållande prover (nedfrysta med flytande...
Forskningsämne: Kemi

Nyheter

Framtidens miljötekniska samarbeten i norr ska diskuteras
Framtidens miljötekniska samarbeten i norr ska diskuteras

Nu är det dags för nästa steg i EU-projektet Green North där samhälle, akademi och näringsliv samverkar.

Tillverkar molekyler som fastnar på felveckade proteiner
Tillverkar molekyler som fastnar på felveckade proteiner

Molekylerna binder till amyloida plack och kan störa molekylära processer som leder till att nervceller dör.

Ett steg mot förbättrad förståelse för bakteriella sjukdomar
Ett steg mot förbättrad förståelse för bakteriella sjukdomar

Kemister har tillsammans med tyska forskare utvecklat en metod för att fånga bakteriella toxiners substrat.

Forskningsprojekt

Adsorption av organiska molekyler till skiktsilikater
Forskningsämne: Geovetenskap, Kemi
Tid 1 augusti 2020 till 1 augusti 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Utforskande om de molekylära mekanismer som styr bakteriell virulens
Forskningsämne: Kemi
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
CryptO – Selektiv kemoterapi mot kryptosporidios i idisslare
Forskningsämne: Kemi
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Undersökande av bakteriella toxiner substratspecificitet via reaktivt protein – proteom profilering, RP3
Forskningsämne: Kemi
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt

Profilområden och forskargrupper

EcoChange Umeå
Umeå universitet är värd för det strategiska forskningsprogrammet EcoChange.
Forskningsämne: Ekologi, Kemi, Miljökemi, Miljövetenskap
Mikko Lammi-forskargrupp
Sjukdomar hos skelettet, liksom artros och reumatism, orsakar omfattande svårigheter i livet hos miljoner människor i världen. Problemen innebär...
Patrik Danielson-forskargrupp
Forskargruppen studerar framförallt mekanismer för sårläkning och ärrbildning, främst i ögats hornhinna, men även mekanismer för vävnadsnedbrytning...
Umeå Science Education Research (UmSER)
UmSER är ett tvärvetenskapligt nätverk av forskare, doktorander samt lärare från skola och högskola
Forskningsämne: Biologi, Fysik, Kemi, Utbildningsvetenskap