Hoppa direkt till innehållet
printicon

Matematik

Matematik är en exakt vetenskap som beskriver och behandlar mönster inom och samband mellan kvantiteter, förändringar och strukturer. Det är brett ämne som innefattar såväl inomvetenskapliga frågeställningar som tillämpningar och metodutveckling inom naturvetenskap, medicin, samhällsvetenskap och i ökande grad humaniora.

Reportage

Problemlösning och en nypa AI är Klaras recept
Problemlösning och en nypa AI är Klaras recept

Matematiker Klara Leffler ska optimera sättet som man arbetar med medicinska PET-kameror inom sjukvården.

Matematik för empiriska vetenskaper
Matematik för empiriska vetenskaper

Åke Brännström arbetar med att utveckla och analysera matematiska modeller och metoder.

Infrastrukturer

Integrated Science Lab (Icelab)
Integrated Science Lab (Icelab) Foto: Elin Berge

Nyheter

Elever har liten möjlighet att jobba med matematiska problem
Elever har liten möjlighet att jobba med matematiska problem

Jonas Jäder har studerat gymnasieelevers möjligheter till problemlösning i matematik.

Sällsynta djur och växter formerar sig i getton för att överleva
Sällsynta djur och växter formerar sig i getton för att överleva

Detta oväntade ekologiska mönster är slutsatsen i en studie om biologisk mångfald i konkurrensutsatta miljöer.

Förfinar magnetkamerans bilder
Förfinar magnetkamerans bilder

Jianfeng Wang har i sin avhandling tagit fram en förbättrad samplingsmetod för  signalrekonstruktion

Simulering av vårdflöde kan ge bättre beslutsunderlag
Simulering av vårdflöde kan ge bättre beslutsunderlag

SOS 1.0 workshoppade med fokus på möjligheter med simulering av vårdflöden över organisationsgränser.

Lärares egna lärande är viktigt för att förbättra elevers lärande
Lärares egna lärande är viktigt för att förbättra elevers lärande

Sara visar att lärarens lärprocess är viktig när lärarfortbildning som förändrar undervisningen ska utformas.

Språket kan göra matematikuppgifter svårare
Språket kan göra matematikuppgifter svårare

När matematikuppgifter ges till elever i skriftlig form kan texten påverka svårigheten, menar Frithjof Theens.

Den extrema torkan i fjol – en varning för vad som komma skall?
Den extrema torkan i fjol – en varning för vad som komma skall?

Återkommande extrema torrperioden i framtiden kan kräva innovativa anpassningsåtgärder för lantbruket.

Med problemlösning lär sig elever matematik bättre
Med problemlösning lär sig elever matematik bättre

Johan Sidenvall visar varför procedurundervisning dominerar i skolan och hur undervisningen kan bli bättre.

Curiosum är Umeås nya science center
Curiosum är Umeås nya science center

En inspirerande och kreativ miljö där besökare erbjuds att lära, göra och uppleva vetenskap och teknik.

Matematikerduo med toppartikel i filosofi
Matematikerduo med toppartikel i filosofi

Matematikers artikel om matematisk estetik i välrenommerad filosofitidskrift vald till toppartikel 2018.

Går det att förutsäga evolutionen?
Går det att förutsäga evolutionen?

Umeåforskare har konstruerat matematiska modeller som möjliggör att förklara de vägar evolutionen kan ta.

Umeåprofessor ny i styrelsen för forskningsprogrammet WASP
Umeåprofessor ny i styrelsen för forskningsprogrammet WASP

Prodekan Sara Sjöstedt de Luna har blivit förordnad till ledamot i styrelsen för forskningsprogrammet WASP.

Forskningsprojekt

Utveckling av multicellulära livscykler
Forskningsämne: Matematik
Tid 1 september 2019 till 1 september 2024
Typ av projekt Doktorandprojekt
Numerisk analys och simulering av PDE med slumpmässig dispersion
Forskningsämne: Matematik
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Viskositetslösningar till system av partiella differentialekvationer relaterade till optimalbytesproblem
Forskningsämne: Matematik
Tid 1 januari 2019 till 1 januari 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Att läsa matematisk text – med fokus på det matematiska symbolspråket
Forskningsämne: Matematik, Utbildningsvetenskap
Tid 1 augusti 2018
Typ av projekt Doktorandprojekt

Profilområden och forskargrupper

Beräkningsmatematik
Här hittar du mer information om vår forskargrupp inom beräkningsmatematik
Forskningsämne: Matematik
Diskret matematik
Mer om vår forskning i diskret matematik
Forskningsämne: Matematik
Matematisk modellering och analys
Mer om matematisk modellering och analys
Forskningsämne: Matematik
Statistisk inlärning och inferens för spatiotemporala data
The research group at the Department of Mathematics and Mathematical Statistics is led by Prof. Jun Yu and conducts research in signal/image analys...
Forskningsämne: Matematik, Statistik
Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik (UFM)
UFM är ett tvärvetenskapligt nätverk av forskare, doktorander samt lärare från skola och högskola.
Forskningsämne: Matematik, Utbildningsvetenskap