Hoppa direkt till innehållet
printicon

Miljövetenskap

Ämnet miljövetenskap fokuserar på samspelet mellan natur, miljö och människa och är därmed centralt för att uppnå en hållbar utveckling. Miljövetenskapen inriktar sig framför allt på att studera klimat- och miljöproblem, deras orsaker, förlopp, effekter samt möjliga åtgärder och lösningar. Ämnet är tvärvetenskapligt och i första hand förankrat inom naturvetenskap och teknik, med tydliga kopplingar till andra ämnen som statsvetenskap, juridik, ekonomi, och beteendevetenskap.

Reportage

Energi- och näringsflöden i lågproduktiva sjöar
Energi- och näringsflöden i lågproduktiva sjöar

Ann-Kristin Bergström forskar om hur miljö- och klimatförändringar påverkar lågproduktiva sjöars biogeokemi.

På vandring över fjället mot framtidens klimat
På vandring över fjället mot framtidens klimat

Till forskningsstationen i Abisko kommer forskare från hela världen för att studera klimatförändringar.

Infrastrukturer

Biogeochemical Analytical Facility (BAF)
The instrument facility for biogeochemical analyses at KBC and EMG
Forskningsämne: Biologi, Kemi, Miljökemi, Miljövetenskap
Mesokosmlaboratoriet
En av Europas modernaste och mest avancerade mesokosmanläggningar.
Forskningsämne: Ekologi, Kemi, Miljökemi, Miljövetenskap

Nyheter

Arktiska vattendrag kan förlora mångfalden av sötvattensarter
Arktiska vattendrag kan förlora mångfalden av sötvattensarter

Förändringar till följd av varmare klimat beskrivs i en ny rapport om vattenmiljöer i Arktis som publicerats.

Aktion rädda bin och andra insekter i Norrland!
Aktion rädda bin och andra insekter i Norrland!

Universitet uppmärksammar insekternas krisläge med ny forskning och informationsaktioner.

Endast en tredjedel av jordens längsta floder strömmar ännu fritt
Endast en tredjedel av jordens längsta floder strömmar ännu fritt

Ny studie i Nature visar den globala bedömningen av fritt strömmande vattendrag och en allvarlig utarmning.

Forskningsprojekt

Påverkan av skogsbruk på utsläpp av växthusgaser från vattendrag
Forskningsämne: Geovetenskap, Miljövetenskap
1 januari 2019 till 31 december 2022
Forskningsprojekt
Människors dagliga resande
1 februari 2017 till 31 december 2019
Forskningsprojekt
Klimatinducerade regimskiften i nordliga sjöekosystem
Forskningsämne: Geovetenskap, Miljövetenskap
1 januari 2017 till 31 december 2022
Forskningsprojekt
Svensk biodiversitet i tid och rum (SweBITS)
1 januari 2017 till 31 december 2020
Forskningsprojekt

Profilområden och forskargrupper

EcoChange Umeå
Umeå universitet är värd för det strategiska forskningsprogrammet EcoChange.
Forskningsämne: Ekologi, Kemi, Miljökemi, Miljövetenskap
Paleolimnologi
Läs mer om forskningsområdet
Forskningsämne: Miljövetenskap