Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 29 maj 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Miljövetenskap

Ämnet miljövetenskap fokuserar på samspelet mellan natur, miljö och människa och är därmed centralt för att uppnå en hållbar utveckling. Miljövetenskapen inriktar sig framför allt på att studera klimat- och miljöproblem, deras orsaker, förlopp, effekter samt möjliga åtgärder och lösningar. Ämnet är tvärvetenskapligt och i första hand förankrat inom naturvetenskap och teknik, med tydliga kopplingar till andra ämnen som statsvetenskap, juridik, ekonomi, och beteendevetenskap.

Reportage

De marina artspecialisterna
De marina artspecialisterna

Okänd art i havet? Kolla med de marina taxonomerna.

Bakterier påvisar störningar
Bakterier påvisar störningar

Bakteriesamhällenas sammansättning ger viktig information om störningar i havsmiljön.

Infrastrukturer

Biogeochemical Analytical Facility (BAF)
The instrument facility for biogeochemical analyses at KBC and EMG
Forskningsämne: Biologi, Kemi, Miljökemi, Miljövetenskap
Forskningsfartyg Bottniska viken
Forskningsfartyg för provtagning och analyser i Bottniska viken.
Marina analyser
Kemiska och biologiska analyser av marina prover, till stöd för forskning och miljöövervakning.
Mesokosmlaboratoriet
En av Europas modernaste och mest avancerade mesokosmanläggningar.
Forskningsämne: Ekologi, Kemi, Miljökemi, Miljövetenskap

Nyheter

Inte enbart temperatur styr nedbrytning i Arktis
Inte enbart temperatur styr nedbrytning i Arktis

Nature Communications: Frånvaron av daggmask kan förklara varför kväve är en bristvara för växter i Arktis.

Internationellt forskarteam larmar om ökande växtlighet i Arktis
Internationellt forskarteam larmar om ökande växtlighet i Arktis

Forskare tar sig an drönar- och satellitteknik för att studera hur klimatförändringar gör Arktis grönare.

Hav och klimathot
Hav och klimathot

Umeå universitet bidrar med viktiga mätserier om hav och klimat.

Forskningsprojekt

Klimatpåverkan på fosfors biogeokemi i den arktiska tundran – en nyckel till att förstå ekosystemförändringar
Forskningsämne: Biologi, Miljövetenskap
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
DNA-streckkodning av marina växtplankton
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Påverkan av skogsbruk på utsläpp av växthusgaser från vattendrag
Forskningsämne: Geovetenskap, Miljövetenskap
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Rötat slam – från problem till produkt
Forskningsämne: Kemi, Miljövetenskap
Tid 1 oktober 2018 till 23 maj 2023
Typ av projekt Doktorandprojekt
Människors dagliga resande
Tid 1 februari 2017 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt

Profilområden och forskargrupper

EcoChange Umeå
Umeå universitet är värd för det strategiska forskningsprogrammet EcoChange.
Forskningsämne: Ekologi, Kemi, Miljökemi, Miljövetenskap
Paleolimnologi
Läs mer om forskningsområdet
Forskningsämne: Miljövetenskap