Hoppa direkt till innehållet
printicon

Miljövetenskap

Ämnet miljövetenskap fokuserar på samspelet mellan natur, miljö och människa och är därmed centralt för att uppnå en hållbar utveckling. Miljövetenskapen inriktar sig framför allt på att studera klimat- och miljöproblem, deras orsaker, förlopp, effekter samt möjliga åtgärder och lösningar. Ämnet är tvärvetenskapligt och i första hand förankrat inom naturvetenskap och teknik, med tydliga kopplingar till andra ämnen som statsvetenskap, juridik, ekonomi, och beteendevetenskap.

Reportage

Bakterier påvisar störningar
Bakterier påvisar störningar

Bakteriesamhällenas sammansättning ger viktig information om störningar i havsmiljön.

Känsliga Östersjöbakterier
Känsliga Östersjöbakterier

Bakteriesamhällena i Östersjön är känsliga för miljöstörningar, och kommer att förändras.

Infrastrukturer

Biogeochemical Analytical Facility (BAF)
The instrument facility for biogeochemical analyses at KBC and EMG
Forskningsämne: Biologi, Kemi, Miljökemi, Miljövetenskap
Mesokosmlaboratoriet
En av Europas modernaste och mest avancerade mesokosmanläggningar.
Forskningsämne: Ekologi, Kemi, Miljökemi, Miljövetenskap

Nyheter

Hav och klimathot
Hav och klimathot

Umeå universitet bidrar med viktiga mätserier om hav och klimat.

Forskare söker deltagare till enkät om stadsnära dammar
Forskare söker deltagare till enkät om stadsnära dammar

Dammar är viktiga för stadsmiljön. Med en enkät undersöker forskare hur allmänheten upplever urbana dammar.

Sibiriska floder och sjöar avger växthusgaser till atmosfären
Sibiriska floder och sjöar avger växthusgaser till atmosfären

Ny avhandling visar att upptining av permafrost gör att växthusgasutsläpp från Västsibiriska vatten ökar.

Forskningsprojekt

DNA-streckkodning av marina växtplankton
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Påverkan av skogsbruk på utsläpp av växthusgaser från vattendrag
Forskningsämne: Geovetenskap, Miljövetenskap
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Rötat slam – från problem till produkt
Forskningsämne: Kemi, Miljövetenskap
Tid 1 oktober 2018 till 23 maj 2023
Typ av projekt Doktorandprojekt
Människors dagliga resande
Tid 1 februari 2017 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Svensk biodiversitet i tid och rum (SweBITS)
Tid 1 januari 2017 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt

Profilområden och forskargrupper

EcoChange Umeå
Umeå universitet är värd för det strategiska forskningsprogrammet EcoChange.
Forskningsämne: Ekologi, Kemi, Miljökemi, Miljövetenskap
Paleolimnologi
Läs mer om forskningsområdet
Forskningsämne: Miljövetenskap