Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 mars 2021)

printicon

Miljövetenskap

Ämnet miljövetenskap fokuserar på samspelet mellan natur, miljö och människa och är därmed centralt för att uppnå en hållbar utveckling. Miljövetenskapen inriktar sig framför allt på att studera klimat- och miljöproblem, deras orsaker, förlopp, effekter samt möjliga åtgärder och lösningar. Ämnet är tvärvetenskapligt och i första hand förankrat inom naturvetenskap och teknik, med tydliga kopplingar till andra ämnen som statsvetenskap, juridik, ekonomi, och beteendevetenskap.

Reportage

Gamla synder - nya problem
Gamla synder - nya problem

Dioxiner i strömming minskar inte som förväntat. Användning av klorfenol kan vara en del av förklaringen.

De marina artspecialisterna
De marina artspecialisterna

Okänd art i havet? Kolla med de marina taxonomerna.

Infrastrukturer

Biogeochemical Analytical Facility (BAF)
The instrument facility for biogeochemical analyses at KBC and EMG
Forskningsämne: Biologi, Kemi, Miljökemi, Miljövetenskap
Forskningsfartyg Bottniska viken
Forskningsfartyg för provtagning och analyser i Bottniska viken.
Marina analyser
Kemiska och biologiska analyser av marina prover, till stöd för forskning och miljöövervakning.
Mesokosmlaboratoriet
En av Europas modernaste och mest avancerade mesokosmanläggningar.
Forskningsämne: Ekologi, Kemi, Miljökemi, Miljövetenskap

Nyheter

Mer kunskap om hur organiskt kol fördelas i marken i Arktis
Mer kunskap om hur organiskt kol fördelas i marken i Arktis

Studier betonar variationen i organiskt markkol i permafrostregionen i Arktis, mer uttalad än i varmare klimat

Metallföroreningar i vattenmiljön påverkar även fåglar på land
Metallföroreningar i vattenmiljön påverkar även fåglar på land

Johan Lidman visar i sin avhandling att metaller i vatten ger negativa effekter på insektsätande fåglar.

Näringsämnen styr hur fjällbäckar påverkas av global uppvärmning
Näringsämnen styr hur fjällbäckar påverkas av global uppvärmning

Maria visar att låg koncentration av näringsämnen medför minskad primärproduktion i bäckarna.

Forskningsprojekt

Inverkan av klimatförändringar på sjöekosystem i svenska Arktis
Forskningsämne: Miljövetenskap
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Mikrobiella samhällen som indikator på miljögiftspåverkan i marina sediment – monitoring och riskbedömning
Forskningsämne: Ekologi, Miljövetenskap
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Skogsbaserade biobränslen för hållbar arktisk marin sjöfart
Forskningsämne: Kemi, Miljövetenskap
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
BalticSed: För en giftfri Östersjö - virtuell effektdriven analys och en icke-destruktiv saneringsmetod
Forskningsämne: Kemi, Miljövetenskap
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt

Profilområden och forskargrupper

EcoChange Umeå
Umeå universitet är värd för det strategiska forskningsprogrammet EcoChange.
Forskningsämne: Ekologi, Kemi, Miljökemi, Miljövetenskap
Paleolimnologi
Forskningsområde vid institutionen för Ekologi, miljö och geovetenskap
Forskningsämne: Miljövetenskap