Hoppa direkt till innehållet
printicon

Molekylär medicin

Reportage och porträtt

"Jag vill förstå de små, komplexa mikroberna"
"Jag vill förstå de små, komplexa mikroberna"

Felipe Cava jagar kunskap som leder till ökade möjligheter att bekämpa infektionssjukdomar.

Försöker stoppa det fästingburna TBE-viruset
Försöker stoppa det fästingburna TBE-viruset

Ett av Anna Överby Wernstedts projekt handlar om viperin, ett protein som är aktivt i försvaret mot TBE.

Infrastruktur

Enheten för komparativ biologi (UCCB)
Den biomedicinska djurförsöksverksamheten på Umeå universitet är organiserad inom enheten för komparativ biologi (Umeå Centre for Comparative...

Nyheter

Riktat genmodifiering i klamydia
Riktat genmodifiering i klamydia

MIMS forskare lyckas med målriktad genmodifiering i djurpatogen klamydia

Miljonstöd till nytt sätt att angripa virus
Miljonstöd till nytt sätt att angripa virus

Ett forskningsprojekt i Umeå ska bidra till att utveckla nästa generations läkemedel mot virus.

Ny föreståndare och styrgrupp vid WCMM
Ny föreståndare och styrgrupp vid WCMM

Ny ledning vid WCMM tillsattes den 1 juli 2019.

Forskningsprojekt

Myggburna zoonoser i djur och människor
Forskningsämne: Molekylär medicin
Tid 1 januari 2015 till 31 december 2017
Typ av projekt Forskningsprojekt
Bromsande och aptitretande funktioner hos makrofagerna
Forskningsämne: Molekylär medicin
Tid 28 oktober 2011 till 31 december 2013
Typ av projekt Forskningsprojekt

Profilområden och forskargrupper

Andreas Hörnblad
Genregulatoriska mekanismer i fetma-associerad levercancer och under embryonal utveckling
Forskningsämne: Molekylär medicin
Björn Schröder lab
Hur påverkar diet vår tarmflora? Och vilka konsekvenser har detta för slemhinnans barrärfunktion?
Changchun Chen
Syrgasdetektion
Forskningsämne: Molekylär medicin
Helena Edlund
Insulinproducerande cellers funktion
Forskningsämne: Molekylär medicin
Jonas von Hofsten-forskargrupp
Muskelutveckling och specificering av fibertyper.
Forskningsämne: Molekylär medicin
Kristoffer Sahlholm-forskargrupp
Vårt arbete fokuserar på G-proteinkopplade receptorer (GPCRer) och deras interaktioner med läkemedel, framförallt antipsykotika.
Forskningsämne: Molekylär medicin
Leif Carlsson
Funktionen av genen Lhx2 för regleringen av stamceller och bildningen av organ
Forskningsämne: Molekylär medicin
Lena Gunhaga
Embryonal utveckling av nervsystemet
Forskningsämne: Molekylär medicin
Mikko Lammi-forskargrupp
Sjukdomar hos skelettet, liksom artros och reumatism, orsakar omfattande svårigheter i livet hos miljoner människor i världen. Problemen innebär...
Monica Holmberg
Målet med vår forskning är att identifiera sjukdomsgener/proteiner som orsakar neurologiska och neuromuskulära sjukdomar och att bidra till ökad...
Forskningsämne: Molekylär medicin
Patrik Danielson-forskargrupp
Forskargruppen studerar framförallt mekanismer för sårläkning och ärrbildning, främst i ögats hornhinna, men även mekanismer för vävnadsnedbrytning...
Per Stål-forskargrupp
Vår grupp bedriver translationell forskning riktad mot frisk och sjuk skelett- och hjärtmuskulatur. Vår forskning omfattar studier av muskler och...