Hoppa direkt till innehållet
printicon

Molekylär medicin

Reportage och porträtt

"Jag vill förstå de små, komplexa mikroberna"
"Jag vill förstå de små, komplexa mikroberna"

Felipe Cava jagar kunskap som leder till ökade möjligheter att bekämpa infektionssjukdomar.

Försöker stoppa det fästingburna TBE-viruset
Försöker stoppa det fästingburna TBE-viruset

Ett av Anna Överby Wernstedts projekt handlar om viperin, ett protein som är aktivt i försvaret mot TBE.

Infrastruktur

Enheten för komparativ biologi (UCCB)
Den biomedicinska djurförsöksverksamheten på Umeå universitet är organiserad inom enheten för komparativ biologi (UCCB).

Nyheter

Umeåforskare till Sveriges unga akademi
Umeåforskare till Sveriges unga akademi

Ronnie Berntsson från Umeå universitet tar plats som ny ledamot i Sveriges unga akademi.

Umeå i internationell forskning mot dödliga virus
Umeå i internationell forskning mot dödliga virus

Norrlänningars sorkfeber kan bidra till att i framtiden rädda livet på människor på andra sidan jorden.

Har funnit en ny strategi att behandla tuberkulos
Har funnit en ny strategi att behandla tuberkulos

Forskare i USA och Umeå universitet visar i PNAS en funnen molekyl som förhindrar antibiotikaresistens.

Forskningsprojekt

Myggburna zoonoser i djur och människor
Forskningsämne: Molekylär medicin
1 januari 2015 till 31 december 2017
Forskningsprojekt
Neuromuskulära skador i övre luftvägarna vid obstruktiv sömnapné (OSA)
10 oktober 2013 till 10 oktober 2017
Forskningsprojekt
Bromsande och aptitretande funktioner hos makrofagerna
Forskningsämne: Molekylär medicin
28 oktober 2011 till 31 december 2013
Forskningsprojekt

Profilområden och forskargrupper

Andreas Hörnblad
Genregulatoriska mekanismer i fetma-associerad levercancer och under embryonal utveckling
Forskningsämne: Molekylär medicin
Changchun Chen
Syrgasdetektion
Forskningsämne: Molekylär medicin
Helena Edlund
Insulinproducerande cellers funktion
Forskningsämne: Molekylär medicin
Jonas von Hofsten
Muskelutveckling och specificering av fibertyper.
Forskningsämne: Molekylär medicin
Kristoffer Sahlholm
Vårt arbete fokuserar på G-proteinkopplade receptorer (GPCRer) och deras interaktioner med läkemedel, framförallt antipsykotika.
Forskningsämne: Molekylär medicin
Leif Carlsson
Funktionen av genen Lhx2 för regleringen av stamceller och bildningen av organ
Forskningsämne: Molekylär medicin
Lena Gunhaga
Embryonal utveckling av nervsystemet
Forskningsämne: Molekylär medicin
Patrik Danielson
Forskargruppen studerar framförallt mekanismer för sårläkning och ärrbildning, främst i ögats hornhinna, men även mekanismer för vävnadsnedbrytning...
Silvia Remeseiro
Genreglering och 3D organisation i Glioblastoma
Simon Tuck
Hur mycket mat behöver en mask och hur vet den hur mycket den behöver?
Forskningsämne: Molekylär medicin
Ulf Ahlgren
”Att se diabetes” - Molekylärmedicinsk avbildning av bukspottkörteln
Forskningsämne: Molekylär medicin