Hoppa direkt till innehållet
printicon

Neurologi och neurovetenskap

Forskningsämnet handlar om nervsystemets sjukdomar.

Infrastrukturer

Enheten för komparativ biologi (UCCB)
Den biomedicinska djurförsöksverksamheten på Umeå universitet är organiserad inom enheten för komparativ biologi (Umeå Centre for Comparative...

Nyheter

Fann orsak till ALS-symtom hos spädbarn
Fann orsak till ALS-symtom hos spädbarn

ALS-forskare i Umeå hittade orsaken till ALS-symptom hos världens yngsta patient, ett tyskt spädbarn.

Forskningsprojekt

Rörelsekontroll efter stroke
Tid 6 november 2017 till 31 december 2017
Typ av projekt Forskningsprojekt
Effekter av tidig nutrition på hjärnans utveckling och inlärningsproblem/beteendeproblem hos barn
Forskningsämne: Neurologi och neurovetenskap
Tid 1 januari 2016 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Den lärande hjärnan
Tid 1 januari 2015 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Ärftlighet i timingförmågor och sambandet mellan kognition och timing
Forskningsämne: Neurologi och neurovetenskap
Tid 21 augusti 2014 till 30 juni 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt

Profilområden och forskargrupper

Michael Dimitriou
Information om gruppen finns enbart på engelska.
Forskningsämne: Neurologi och neurovetenskap
Paolo Medini
Information finns endast på engelska.
Forskningsämne: Neurologi och neurovetenskap
Per Petersson
Forskningsgruppens mål är att förstå hur olika delar av nervsystemet samverkar för att styra beteenden.
Forskningsämne: Neurologi och neurovetenskap
Staffan Johansson
Forskargruppen studerar nervcellers olika elektriska signaler och den roll jonkanaler och jontransportprotein spelar för signalernas uppkomst.