Hoppa direkt till innehållet
printicon

Neurologi och neurovetenskap

Forskningsämnet handlar om nervsystemets sjukdomar.

Infrastrukturer

Enheten för komparativ biologi (UCCB)
Den biomedicinska djurförsöksverksamheten på Umeå universitet är organiserad inom enheten för komparativ biologi (UCCB).

Nyheter

Fann orsak till ALS-symtom hos spädbarn
Fann orsak till ALS-symtom hos spädbarn

ALS-forskare i Umeå hittade orsaken till ALS-symptom hos världens yngsta patient, ett tyskt spädbarn.

Profilområden och forskargrupper

Michael Dimitriou
Information om gruppen finns enbart på engelska.
Forskningsämne: Neurologi och neurovetenskap
Per Petersson
Forskningsgruppens mål är att förstå hur olika delar av nervsystemet samverkar för att styra beteenden.
Forskningsämne: Neurologi och neurovetenskap
Staffan Johansson
Forskargruppen studerar nervcellers olika elektriska signaler och den roll jonkanaler och jontransportprotein spelar för signalernas uppkomst.
Forskningsämne: Neurologi och neurovetenskap