Hoppa direkt till innehållet
printicon

Neurologi och neurovetenskap

Forskningsämnet handlar om nervsystemets sjukdomar.

Infrastrukturer

Enheten för komparativ biologi (UCCB)
Den biomedicinska djurförsöksverksamheten på Umeå universitet är organiserad inom enheten för komparativ biologi (UCCB).

Profilområden och forskargrupper

Michael Dimitriou
Information om gruppen finns enbart på engelska.
Forskningsämne: Neurologi och neurovetenskap
Per Petersson
Forskningsgruppens mål är att förstå hur olika delar av nervsystemet samverkar för att styra beteenden.
Forskningsämne: Neurologi och neurovetenskap
Staffan Johansson
Forskargruppen studerar nervcellers olika elektriska signaler och den roll jonkanaler och jontransportprotein spelar för signalernas uppkomst.
Forskningsämne: Neurologi och neurovetenskap