Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 22 februari 2021)

printicon

Psykologi

Forskningsämnet handlar om människans beteende, tankar, känslor och samspel med andra människor.

Reportage och porträtt

Vill förstå vårt första språk
Vill förstå vårt första språk

Kunskap om barns motoriska beteende kan hjälpa till att utveckla tidig diagnostik och snabbare interventioner.

Hur klarar man att hålla sitt nyårslöfte?
Hur klarar man att hålla sitt nyårslöfte?

Mattias Lundberg, legitimerad psykolog och docent i psykologi, ger tips och råd kring nyårslöften.

Infrastrukturer

Psykologmottagningarna
På Psykologmottagningarna vid Institutionen för Psykologi bedriver de blivande psykologerna under sina fyra sista terminer psykoterapi under...
Forskningsämne: Psykologi
PSY Rörelselabb, UmU
Rörelselabbet inrymmer anpassade laboratorium med system för mätning av kroppsrörelser och ögonrörelser, testrum för standardiserade neuropsykologi...
Forskningsämne: Psykologi
Luktlab
I luktlab på Institutionen för psykologi forskar vi bl a på frågor som rör särskild miljökänslighet. Detta problemområde kräver ett tvärvetenskapli...
Forskningsämne: Psykologi

Nyheter

Tydligt försämrad livskvalitet för personer med nedsatt luktsinne
Tydligt försämrad livskvalitet för personer med nedsatt luktsinne

Att tappa luktsinnet, exempelvis i samband med covid-19, ger problem som viktminskning och nedstämdhet.

Fyra samhällsvetenskapliga forskare får finansiering från RJ
Fyra samhällsvetenskapliga forskare får finansiering från RJ

Forskning inom företagsekonomi, sociologi och psykologi får medel från Riksbankens Jubileumsfond.

Läkemedel mot alkoholism testat mot sexmissbruk
Läkemedel mot alkoholism testat mot sexmissbruk

Ett läkemedel som annars används för alkoholmissbruk har testats på män som lider av tvångsmässig sexualitet.

Forskningsprojekt

Hållbar utevistelse vid storförskolor – ”HUS”
Forskningsämne: Psykologi, Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Behandling för kemisk intolerans och ospecifik byggnadsrelaterad ohälsa
Forskningsämne: Psykologi
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Undvika förändring: Orsaker till- och konsekvenser av chefers låt-gå-ledarskap vid interventioner på organisationsnivå
Forskningsämne: Psykologi
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Unga chefers förutsättningar: Att leda med och mot god arbetsmiljö och hälsa
Forskningsämne: Psykologi
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Emotioners roll under kognitiv och fysisk prestation i samband med tävling bland elitidrottsutövare
Forskningsämne: Idrottsforskning, Psykologi
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt