Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 29 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Psykologi

Forskningsämnet handlar om människans beteende, tankar, känslor och samspel med andra människor.

Reportage och porträtt

Hur klarar man att hålla sitt nyårslöfte?
Hur klarar man att hålla sitt nyårslöfte?

Mattias Lundberg, legitimerad psykolog och docent i psykologi, ger tips och råd kring nyårslöften.

Så påverkas kroppen av sömnbrist och mörkret
Så påverkas kroppen av sömnbrist och mörkret

Maria Nordin, forskare vid Institutionen för psykologi, förklarar varför sömnen är så viktigt för vår hälsa.

Infrastrukturer

Psykologmottagningarna
På Psykologmottagningarna vid Institutionen för Psykologi bedriver de blivande psykologerna under sina fyra sista terminer psykoterapi under...
Forskningsämne: Psykologi
PSY Rörelselabb, UmU
Rörelselabbet inrymmer anpassade laboratorium med system för mätning av kroppsrörelser och ögonrörelser, testrum för standardiserade neuropsykologi...
Forskningsämne: Psykologi
Luktlab
I luktlab på Institutionen för psykologi forskar vi bl a på frågor som rör särskild miljökänslighet. Detta problemområde kräver ett tvärvetenskapli...
Forskningsämne: Psykologi

Nyheter

Läkemedel mot alkoholism testat mot sexmissbruk
Läkemedel mot alkoholism testat mot sexmissbruk

Ett läkemedel som annars används för alkoholmissbruk har testats på män som lider av tvångsmässig sexualitet.

Centralstimulerande läkemedel minskar risk för självskador bland personer med bipolär sjukdom och ADHD
Centralstimulerande läkemedel minskar risk för självskador bland personer med bipolär sjukdom och ADHD

Självmordsförsöken minskade när personer med bipolära sjukdom och ADHD fick centralstimulerande läkemedel.

Lärdomar av coronautbrottet undersöks i enkätstudie
Lärdomar av coronautbrottet undersöks i enkätstudie

Vi vill nå så många som möjligt med denna studie, säger Linus Andersson, en av forskarna bakom studien.

Forskningsprojekt

Undvika förändring: Orsaker till- och konsekvenser av chefers låt-gå-ledarskap vid interventioner på organisationsnivå
Forskningsämne: Psykologi
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Behandling för kemisk intolerans och ospecifik byggnadsrelaterad ohälsa
Forskningsämne: Psykologi
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Studies of Social Breathing and interwovenness
Forskningsämne: Psykologi
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Ultrafina partiklar från transportfordon och dess effekter på hjärnan
Forskningsämne: Psykologi
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Emotioners roll under kognitiv och fysisk prestation i samband med tävling bland elitidrottsutövare
Forskningsämne: Idrottsforskning, Psykologi
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt