Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 juli 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Socialt arbete

Forskningen omfattar studier av sociala problem och deras orsaker och konsekvenser på individ-, grupp- och samhällsnivå. Man analyserar också de samhällsinterventioner som syftar till att hantera eller lösa sociala problem.

Nyheter

Umeåbor får tycka till om boendemiljö
Umeåbor får tycka till om boendemiljö

Forskare vid Umeå universitet och Umeå kommun genomför studie som grund för ett socialt hållbart Umeå.

Yrkesmässiga ambitioner och prestationer bland barn till migranter
Yrkesmässiga ambitioner och prestationer bland barn till migranter

Ny avhandling om arbetsmarknadsdeltagande bland barn till migranter.

Lång forskargärning i socialt arbete högtidlighålls med symposium
Lång forskargärning i socialt arbete högtidlighålls med symposium

Lång forskargärning i socialt arbete högtidlighålls med symposium

Profilområden och forskargrupper

Barn, unga och familjer i välfärdssamhället
Villkoren för barn, unga och familjer är centrala frågor i det sociala arbetets praktik.
Forskningsämne: Socialt arbete
Insatser, Missbruk, Utvärdering (IMU)
Forskar om vad olika insatser består av, hur de förmedlas, uppfattas och vad de resulterar i
Forskningsämne: Socialt arbete
Internationalisering, migration och diversitet
Fokus på konsekvenserna av globalisering och ökad internationalisering för vardagsliv och erfarenheter
Forskningsämne: Socialt arbete
Nordic Gender Equality Network (NoGen)
Nätverk om hur jämställdhet formas inom den nordiska modellen för välfärdsstat, arbetsliv och familj
Forskningsämne: Genusvetenskap, Socialt arbete
Organisation, profession och kunskap
Betraktar organisation, profession och kunskap som ett sammanhängande forskningsområde
Forskningsämne: Socialt arbete
Psykisk hälsa och välbefinnande i sociala och sjukvårdande verksamheter
Forskning inom socialt arbete i hälso- och sjukvård
Forskningsämne: Socialt arbete
Utbildningspolicy och ungas övergångar
Profilen forskar om utbildningspolicy och utbildningspolitik och ungas karriärer.
Ålder och åldrandets sociala och kulturella villkor
Forskar om ålder och åldrandets sociala, kulturella och materiella villkor och omsorg
Forskningsämne: Socialt arbete