Hoppa direkt till innehållet
printicon

Sociologi

Infrastrukturer

Comparative Research Center Sweden (CORS)
CORS är ett nationellt forskningscentrum som tillhandahåller infrastrukturer för samhällsvetenskaplig forskning. Fokus i CORS forskning är att...
Forskningsämne: Sociologi

Nyheter

Så kan skolan främja tolerans hos elever
Så kan skolan främja tolerans hos elever

Ny forskning visar att lärare kan främja tolerans och social tillit genom att vara ett stöd för sina elever.

Nytt program i biblioteks- och informationsvetenskap
Nytt program i biblioteks- och informationsvetenskap

Från och med hösten 2019 går det att läsa 180 hp på det nya kandidatprogrammet i Umeå.

Forskningsprojekt

HEALFAM: Effekten av arbetslöshet för familjemedlemmars hälsa
Forskningsämne: Sociologi
Tid 1 mars 2019 till 28 februari 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Klimatförändringarna och medborgarnas miljöengagemang i en värld av ökande nationalism
Forskningsämne: Sociologi
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Lika villkor? Yttringar av ojämställdhet i föräldrars kontakter med Försäkringskassan om föräldraledighet
Forskningsämne: Sociologi
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt