Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 juli 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Sociologi

Reportage och porträtt

Vår inställning till arbetslivets längd och pensionsålder
Vår inställning till arbetslivets längd och pensionsålder

Mikael Stattin, professor i sociologi, studerar äldres möjligheter på arbetsmarknaden.

Infrastrukturer

Comparative Research Center Sweden (CORS)
CORS är ett nationellt konsortium som samordnar och tillhandahåller surveybaserad forskningsinfrastruktur.
Forskningsämne: Sociologi
European Social Survey (ESS)
European Social Survey (ESS) är en attityd- och beteendeundersökning som genomförs vart annat år i mer än 30 Europeiska länder, varav ett är Sverige.
Forskningsämne: Sociologi
International Social Survey Programme (ISSP)
ISSP är en internationell attityd-databas som täcker ett fyrtiotal länder. Sverige har varit medlem sedan 1992.
Forskningsämne: Sociologi
Umeå SIMSAM Lab
Umeå SIMSAM Lab
Forskningsämne: Demografi, Sociologi, Statistik
Välfärdsstatsundersökningen
Välfärdsstatsundersökningen är en serie surveyundersökningar av svenskarnas attityder till välfärdspolitik som genomförts 1986, 1992, 1997, 2002 oc...
Forskningsämne: Sociologi

Nyheter

Twitter viktig arena för debatt under kris
Twitter viktig arena för debatt under kris

Diskussioner om terrorism på Twitter bör förstås som politiska handlingar visar ny avhandling

Nytt inslag på Sociologiprogrammet
Nytt inslag på Sociologiprogrammet

Syftet är bland annat att integrera aktuell forskning tidigt i undervisningen.

Politisk misstro ett hot mot klimatarbetet
Politisk misstro ett hot mot klimatarbetet

Brist på tillit till politiker och det politiska systemet leder till svagt stöd för fossilbränsleskatter.

Forskningsprojekt

Politisk tillit och miljön: En studie av människors attityder till miljöskatter och andra policys
Forskningsämne: Sociologi
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Högre utbildnings liberaliserande effekt
Forskningsämne: Sociologi
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
HEALFAM: Effekten av arbetslöshet för familjemedlemmars hälsa
Forskningsämne: Sociologi
Tid 1 mars 2019 till 28 februari 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Klimatförändringarna och medborgarnas miljöengagemang i en värld av ökande nationalism
Forskningsämne: Sociologi
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Konsekvenser och livsbanor vid tonårsföräldraskap
Forskningsämne: Sociologi
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt