Hoppa direkt till innehållet
printicon

Sociologi

Infrastrukturer

Comparative Research Center Sweden (CORS)
CORS är ett nationellt konsortium som samordnar och tillhandahåller surveybaserad forskningsinfrastruktur för samhällsvetenskaplig forskning.
Forskningsämne: Sociologi
Umeå SIMSAM Lab
Umeå SIMSAM Lab
Forskningsämne: Demografi, Sociologi, Statistik

Nyheter

Politisk misstro ett hot mot klimatarbetet
Politisk misstro ett hot mot klimatarbetet

Brist på tillit till politiker och det politiska systemet leder till svagt stöd för fossilbränsleskatter.

Så kan skolan främja tolerans hos elever
Så kan skolan främja tolerans hos elever

Ny forskning visar att lärare kan främja tolerans och social tillit genom att vara ett stöd för sina elever.

Nytt program i biblioteks- och informationsvetenskap
Nytt program i biblioteks- och informationsvetenskap

Från och med hösten 2019 går det att läsa 180 hp på det nya kandidatprogrammet i Umeå.

Forskningsprojekt

Högre utbildnings liberaliserande effekt
Forskningsämne: Sociologi
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Politisk tillit och miljön: En studie av människors attityder till miljöskatter och andra policys
Forskningsämne: Sociologi
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
HEALFAM: Effekten av arbetslöshet för familjemedlemmars hälsa
Forskningsämne: Sociologi
Tid 1 mars 2019 till 28 februari 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Klimatförändringarna och medborgarnas miljöengagemang i en värld av ökande nationalism
Forskningsämne: Sociologi
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt