Hoppa direkt till innehållet
printicon

Statsvetenskap

Statsvetenskap rör frågor om politik, makt och demokrati i ett ständigt växelspel mellan samarbete och konflikt. Ämnesområdet spänner över hela samhället; från individen, familjen och det privata till de offentliga institutioner som reglerar mänskligt liv; till exempel riksdag, regering, landsting, kommun eller internationella organisationer som Europeiska Unionen, och Förenta Nationerna.

Reportage och porträtt

Svagt intresse för EU även under valår
Svagt intresse för EU även under valår

Valet komma att kasta om maktbalansen i Europas viktigaste parlament, menar statsvetaren Johan Hellström.

Terrorism i ny skepnad
Terrorism i ny skepnad

Nu finns tecken på att den senaste, så kallade religiösa vågen, håller på att förändras.

Nyheter

Hedersdoktor uppmärksammad efter 10 år
Hedersdoktor uppmärksammad efter 10 år

Tarja Halonen utsågs till hedersdoktor vid humanistiska fakulteten 2009. Nu har hon besökt Umeå universitet.

Ökad kunskap hjälper till att rädda hotad biologisk mångfald
Ökad kunskap hjälper till att rädda hotad biologisk mångfald

Forskning om biologisk mångfald gör det möjligt för beslutsfattare att vidta åtgärder för mer hållbar miljö.

Svårt att få skogsägare att samarbeta i vattenfrågor
Svårt att få skogsägare att samarbeta i vattenfrågor

Resurskrävande samarbeten med många aktörer och osäkra mål försvårar för skogsägare att samverka kring vatten.

Forskningsprojekt

Hållbar landbaserad vindkraft – synergi, integration eller konflikt mellan riksintressen
Forskningsämne: Statsvetenskap
1 november 2018 till 3 december 2021
Forskningsprojekt
Morgondagens politiska ledare: Högerpopulistiska partiers ungdomsorganisationer
Forskningsämne: Statsvetenskap
1 januari 2017 till 31 december 2020
Forskningsprojekt
Socialdemokraternas tillbakagång 1973-2014
Forskningsämne: Statsvetenskap
1 januari 2017 till 31 december 2018
Forskningsprojekt
Varianter av fred
1 januari 2017 till 31 december 2024
Forskningsprojekt