Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 27 november 2020)

printicon

Statsvetenskap

Statsvetenskap rör frågor om politik, makt och demokrati i ett ständigt växelspel mellan samarbete och konflikt. Ämnesområdet spänner över hela samhället; från individen, familjen och det privata till de offentliga institutioner som reglerar mänskligt liv; till exempel riksdag, regering, landsting, kommun eller internationella organisationer som Europeiska Unionen, och Förenta Nationerna.

Reportage och porträtt

COP25 – "En stor besvikelse"
COP25 – "En stor besvikelse"

Klimatkonferensen COP25 är avslutad. Men hur gick det? Forskare från Umeå universitet har analyserat.

Tvärvetenskapliga studier med fokus på kris- och konflikthantering
Tvärvetenskapliga studier med fokus på kris- och konflikthantering

Alma Livingstone läser Masterprogrammet i krishantering och fredsbyggande.

Infrastruktur

European Representative Democracy (ERD)
European Representative Democracy (ERD) är en världsledande databas för forskning om kampen om regeringsmakten i Europa.
Forskningsämne: Statsvetenskap

Nyheter

Nytt anslag från Vetenskapsrådet
Nytt anslag från Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet tilldelar medel till ett forskningsprojekt om politisk polarisering inom nationella parlament

Systematiska utvärderingar är till nytta för miljöforskare och beslutsfattare
Systematiska utvärderingar är till nytta för miljöforskare och beslutsfattare

Utvärderingar är användbara inom forskning och beslutsfattande visar avhandling

Demokrati är ingen självklarhet
Demokrati är ingen självklarhet

I en ny bok med Jonny Hjelm och Christer Nordlund som redaktörer belyses demokratins framväxt och utmaningar.

Forskningsprojekt

Samverkan för skyddad natur i Sápmi
Forskningsämne: Statsvetenskap
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Utforska lokala erfarenheter i arbete mot människohandel i Asien
Forskningsämne: Statsvetenskap
Tid 16 september 2019 till 15 september 2023
Typ av projekt Doktorandprojekt
Med företaget som förebild? Om kommunal hemtjänst i en marknadiserad äldreomsorg
Forskningsämne: Statsvetenskap
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Hållbar landbaserad vindkraft – synergi, integration eller konflikt mellan riksintressen
Forskningsämne: Statsvetenskap
Tid 1 november 2018 till 3 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt

Profilområden och forskargrupper

Freds- och konfliktstudier
Gruppen fokuserar på hur en hållbar fred kan byggas och hur en effektiv krishantering kan organiseras.
Kommuner, regioner, offentlig verksamhet
Forskargruppen undersöker hur offentlig verksamhet drivs, styrs, utmanas och förändras.
Forskningsämne: Statsvetenskap
Miljö- och naturresurspolitik
Läs mer om den forskning som bedrivs i gruppen.
Forskningsämne: Statsvetenskap
Utbildningsledarskap
Läs mer om forskningen vid Centrum för skolledarutveckling.
Utbildningspolicy och ungas övergångar
Profilen forskar om utbildningspolicy och utbildningspolitik och ungas karriärer.