Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 26 februari 2021)

printicon

Statsvetenskap

Statsvetenskap rör frågor om politik, makt och demokrati i ett ständigt växelspel mellan samarbete och konflikt. Ämnesområdet spänner över hela samhället; från individen, familjen och det privata till de offentliga institutioner som reglerar mänskligt liv; till exempel riksdag, regering, landsting, kommun eller internationella organisationer som Europeiska Unionen, och Förenta Nationerna.

Reportage och porträtt

COP25 – "En stor besvikelse"
COP25 – "En stor besvikelse"

Klimatkonferensen COP25 är avslutad. Men hur gick det? Forskare från Umeå universitet har analyserat.

Tvärvetenskapliga studier med fokus på kris- och konflikthantering
Tvärvetenskapliga studier med fokus på kris- och konflikthantering

Alma Livingstone läser Masterprogrammet i krishantering och fredsbyggande.

Infrastruktur

European Representative Democracy (ERD)
European Representative Democracy (ERD) är en världsledande databas för forskning om kampen om regeringsmakten i Europa.
Forskningsämne: Statsvetenskap

Nyheter

Väljare tar aktiv ställning i lokalval i större utsträckning än man tidigare trott
Väljare tar aktiv ställning i lokalval i större utsträckning än man tidigare trott

Ny forskning nyanserar bilden av väljares beteenden i lokalval.

Knappt 20 miljoner från Vetenskapsrådet
Knappt 20 miljoner från Vetenskapsrådet

Rådet har beviljat medel till forskningsmiljöer och internationella postdoks.

Vetenskapsrådet beviljar medel till utvecklingsforskning
Vetenskapsrådet beviljar medel till utvecklingsforskning

Ett projekt från Statsvetenskapliga institutionen får finansiering i tre år.

Forskningsprojekt

I konflikt med den kommunala självstyrelsen? Nationella överenskommelser inom hälso- och sjukvården
Forskningsämne: Statsvetenskap
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Fasad eller demokrati i Kiribati, Vanuatu och São Tomé & Príncipe?
Forskningsämne: Statsvetenskap
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Lokal styrning i svenska utbildningsförvaltningar: mellanchefens roll
Tid 1 september 2020
Typ av projekt Doktorandprojekt
Samverkan för skyddad natur i Sápmi
Forskningsämne: Statsvetenskap
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Utforska lokala erfarenheter i arbete mot människohandel i Asien
Forskningsämne: Statsvetenskap
Tid 16 september 2019 till 15 september 2023
Typ av projekt Doktorandprojekt

Profilområden och forskargrupper

Freds- och konfliktstudier
Gruppen fokuserar på hur en hållbar fred kan byggas och hur en effektiv krishantering kan organiseras.
Kommuner, regioner, offentlig verksamhet
Forskargruppen undersöker hur offentlig verksamhet drivs, styrs, utmanas och förändras.
Forskningsämne: Statsvetenskap
Miljö- och naturresurspolitik
Läs mer om den forskning som bedrivs i gruppen.
Forskningsämne: Statsvetenskap
Utbildningsledarskap
Läs mer om forskningen vid Centrum för skolledarutveckling.
Utbildningspolicy och ungas övergångar
Profilen forskar om utbildningspolicy och utbildningspolitik och ungas karriärer.