Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 17 september 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Statsvetenskap

Statsvetenskap rör frågor om politik, makt och demokrati i ett ständigt växelspel mellan samarbete och konflikt. Ämnesområdet spänner över hela samhället; från individen, familjen och det privata till de offentliga institutioner som reglerar mänskligt liv; till exempel riksdag, regering, landsting, kommun eller internationella organisationer som Europeiska Unionen, och Förenta Nationerna.

Reportage och porträtt

COP25 – "En stor besvikelse"
COP25 – "En stor besvikelse"

Klimatkonferensen COP25 är avslutad. Men hur gick det? Forskare från Umeå universitet har analyserat.

Tvärvetenskapliga studier med fokus på kris- och konflikthantering
Tvärvetenskapliga studier med fokus på kris- och konflikthantering

Alma Livingstone läser Masterprogrammet i krishantering och fredsbyggande.

Infrastruktur

European Representative Democracy (ERD)
European Representative Democracy (ERD) är en världsledande databas för forskning om kampen om regeringsmakten i Europa.
Forskningsämne: Statsvetenskap

Nyheter

Samverkan krävs för att skydda skogens vatten
Samverkan krävs för att skydda skogens vatten

Ny avhandling visar att mer statlig samordning krävs om Sverige ska nå miljömålen

Kan skogsbruket styras att ta mer hänsyn till vatten?
Kan skogsbruket styras att ta mer hänsyn till vatten?

Forskare studerar om samhällets policies och styrmedel haft effekt på hur buffertzoner vid vattendrag skyddas

Forskningens roll i klimatkrisen
Forskningens roll i klimatkrisen

Arcum-affilierade Johan Örestig talade i slutet av september för en stor klimatdemonstration i Umeå.

Forskningsprojekt

Utforska lokala erfarenheter i arbete mot människohandel i Asien
Forskningsämne: Statsvetenskap
Tid 16 september 2019 till 15 september 2023
Typ av projekt Doktorandprojekt
Med företaget som förebild? Om kommunal hemtjänst i en marknadiserad äldreomsorg
Forskningsämne: Statsvetenskap
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Hållbar landbaserad vindkraft – synergi, integration eller konflikt mellan riksintressen
Forskningsämne: Statsvetenskap
Tid 1 november 2018 till 3 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Morgondagens politiska ledare: Högerpopulistiska partiers ungdomsorganisationer
Forskningsämne: Statsvetenskap
Tid 1 januari 2017 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt

Profilområden och forskargrupper

Freds- och konfliktstudier
Gruppen fokuserar på hur en hållbar fred kan byggas och hur en effektiv krishantering kan organiseras.
Kommuner, regioner, offentlig verksamhet
Forskargruppen undersöker hur offentlig verksamhet drivs, styrs, utmanas och förändras.
Forskningsämne: Statsvetenskap
Miljö- och naturresurspolitik
Läs mer om den forskning som bedrivs i gruppen.
Forskningsämne: Statsvetenskap
Utbildningsledarskap
Läs mer om forskningen vid Centrum för skolledarutveckling.
Utbildningspolicy och ungas övergångar
Profilen forskar om utbildningspolicy och utbildningspolitik och ungas karriärer.