Hoppa direkt till innehållet
printicon

Statsvetenskap

Statsvetenskap rör frågor om politik, makt och demokrati i ett ständigt växelspel mellan samarbete och konflikt. Ämnesområdet spänner över hela samhället; från individen, familjen och det privata till de offentliga institutioner som reglerar mänskligt liv; till exempel riksdag, regering, landsting, kommun eller internationella organisationer som Europeiska Unionen, och Förenta Nationerna.

Reportage och porträtt

Tvärvetenskapliga studier med fokus på kris- och konflikthantering
Tvärvetenskapliga studier med fokus på kris- och konflikthantering

Alma Livingstone läser Masterprogrammet i krishantering och fredsbyggande.

“En dag skulle jag gärna arbeta inom någon av EU:s institutioner”
“En dag skulle jag gärna arbeta inom någon av EU:s institutioner”

Yannick Stephan läser Masterprogrammet i statsvetenskap vid Umeå universitet.

Nyheter

”Partierna misslyckas med att vara en länk mellan EU och medborgarna”
”Partierna misslyckas med att vara en länk mellan EU och medborgarna”

Partierna lyfter inte fram politiska ståndpunkter i EU-frågor så att allmänheten ges chans att ta ställning.

Vetenskapliga utvärderingar förbättrade Naturvårdsverkets arbetssätt
Vetenskapliga utvärderingar förbättrade Naturvårdsverkets arbetssätt

I över ett decennium har Naturvårdsverket samarbetat med forskare vid Umeå universitet.

Johan Hellström analyserar regeringsbildningen 2018-2019
Johan Hellström analyserar regeringsbildningen 2018-2019

Talmannen Andreas Norlén föreslog i januari att den senaste regeringsbildningen borde studeras vetenskapligt.

Forskningsprojekt

Hållbar landbaserad vindkraft – synergi, integration eller konflikt mellan riksintressen
Forskningsämne: Statsvetenskap
Tid 1 november 2018 till 3 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Morgondagens politiska ledare: Högerpopulistiska partiers ungdomsorganisationer
Forskningsämne: Statsvetenskap
Tid 1 januari 2017 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Socialdemokraternas tillbakagång 1973-2014
Forskningsämne: Statsvetenskap
Tid 1 januari 2017 till 31 december 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Varianter av fred
Tid 1 januari 2017 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt

Profilområden och forskargrupper

Freds- och konfliktstudier
Gruppen fokuserar på hur en hållbar fred kan byggas och hur en effektiv krishantering kan organiseras.
Kommuner, regioner, offentlig verksamhet
Forskargruppen undersöker hur offentlig verksamhet drivs, styrs, utmanas och förändras.
Forskningsämne: Statsvetenskap
Miljö- och naturresurspolitik
Läs mer om den forskning som bedrivs i gruppen.
Forskningsämne: Statsvetenskap
Utbildningsledarskap
Läs mer om forskningen vid Centrum för skolledarutveckling.
Utbildningspolicy och ungas övergångar
Profilen forskar om utbildningspolicy och utbildningspolitik och ungas karriärer.