Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Företagsforskarskolan för samverkan och innovation

Företagsforskarskolan vid Umeå universitet skapar förutsättningar för samarbete mellan forskare, näringsliv och offentlig sektor genom gemensamt finansierade forskningsprojekt. Tillsammans med en extern part arbetar doktorand och handledande forskare under fyra år med ett gemensamt problem som behöver utforskas. Vi har utbildat nära 70 forskare tillsammans med fler än 50 externa partners.

Finansiering av doktorand i samverkansprojekt

Företagsforskarskolan utlyser varje år doktorandresurser. Nästa utlysningsomgång är i mars 2023.

Såddmedel för att etablera och utveckla samarbeten med extern part

Såddmedel kan sökas kontinuerligt under året.

Till instruktioner för ansökan 2022

Kontakta oss

Patrik Rydén, föreståndare

Kontakta mig om du har frågor om aktuella utlysningar, ansökningsförfarandet eller söker information om Företagsforskarskolan i allmänhet.

Personlig sida med kontaktuppgifter

Charlotta Sundin, samordnare

Kontakta mig om du har frågor om verksamheten, ansökningsförfarandet eller söker information om de kurser, workshops och externa besök som vi anordnar för doktoranderna.

Personlig sida med kontaktuppgifter

Linda Pommer, samordnare

Kontakta mig om du har frågor om verksamheten eller söker information om de kurser, workshops och externa besök som vi anordnar för doktoranderna.

Personlig sida med kontaktuppgifter

Sara-Lena Brännström, kommunikatör

Kontakta mig om du har frågor om webb, press, kommunikation eller har ett nyhetstips. Jag kan också guida dig vidare i allmänna frågor om Företagsforskarskolan.

Personlig sida med kontaktuppgifter

Theresa Bergner, ekonomi

Kontakta mig om du har frågor gällande ekonomi, exempelvis fakturering.

Personlig sida med kontaktuppgifter

 

 

Fördjupa dig

Om Företagsforskarskolan

Företagsforskarskolan skapar ett värdefullt nätverk mellan Umeå universitet, näringsliv och samhälle. Vi arbetar aktivt med att skapa nya samarbeten och konkretisera projektidéer för samverkansprojekt.

Företagsforskarskolan bygger på att en doktorand arbetar under fyra år med en frågeställning som behöver utforskas i ett samarbete mellan Umeå universitet och en extern part, till exempel ett företag, organisation eller en offentlig förvaltning. Doktoranden handleds av en forskare vid universitetet och har samtidigt en mentor hos den externa parten.

Företagsforskarskolan stödjer projektförslag från universitetets alla vetenskapliga discipliner. Projekten finansieras av universitetet och den externa parten, varav Umeå universitet står för minst 50 procent av doktorandens lön och omkostnader.

Doktoranden är del av en tvärvetenskaplig studiegrupp och får under utbildningen ett skräddarsytt kurspaket och dessutom möjlighet att göra praktik hos den externa parten.

Företagsforskarskolan har följande uppdrag

 • Öka interaktionen mellan universitet och det omgivande samhället, såväl näringsliv som offentlig sektor.
 • Skapa en utbildning på forskarnivå som förbereder doktoranderna för ett arbete med ökad samverkan inom och utanför akademien.
 • Tillvarata och utveckla forskningsprojekt som kombinerar hög vetenskaplig kvalitet med hög samhällsnytta.
 • Öka samverkan universitetets med näringsliv, offentlig sektor och ideella organisationer.
 • Fördjupa relationer med de företag/organisationer som ingår i Företagsforskarskolan.
 • Initiera nya relationer mellan strategiska forskningsområden och företag samt organisationer

Informationsmaterial

Läs/skriv ut infoblad om Företagsforskarskolans verksamhet

 

Att vara doktorand i Företagsforskarskolan

Som forskare i Företagsforskarskolan ingår man i en tvärvetenskaplig doktorandgrupp vid sidan av sin ordinarie forskargrupp på institutionen. Gruppen ges ett kurspaket om 15 högskolepoäng för att stärka doktorandernas förmåga till samverkan och förbereda dem för ett yrkesliv med ytterligare kunskaper än deras vetenskapliga ämneskompetens.

I doktorandtjänsten ingår även tre månaders praktik hos extern organisation och tillsammans ger detta en stark personlig plattform för kvalificerat arbete inom forskning och utveckling.

Läs kursplan

 

Företagsforskarskolans partners

Fler än 50 företag och organisationer deltar i dag eller har deltagit i samarbeten som extern part. Här är namnen på våra aktiva externa parter just nu (reservation för förändringar i listan mellan uppdateringstillfällen):

Absolicon
ATEA
Boliden Mineral AB
Bostaden
Cementa AB
Codemill AB
Coompanion
Envix AB
Ericsson Research
Evangeliska frikyrkan/Interact Region Asia
Försvarsmakten
Institutet för språk och folkminnen
Länsstyrelsen
MacGregor Sweden AB
MoRe Research AB
Nordkalk AB
Norwegian Institute for Water research, NIVA
Region Västerbotten
Riksorganisationen Hela Sverige ska leva
RISE 
SAAB AB
Sartorius Stedim Data Analytics
Semper AB
SMA Mineral AB
Svenska Fotbollförbundet
Svenska Innebandyförbundet
Sveriges Riksidrottsförbund
Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI
Umeva 
Umeå Energi AB
Vakin
Vattenfall
Volvo GTO
Örnsköldsviks kommun
Östersunds kommun

 

Internationella utbyten

Företagsforskarskolan vid Umeå universitet ingår i ett europeiskt nätverk, European Industrial Doctoral School, E.I.D.S., tillsammans med universitet från Tjeckien, Belgien, Portugal och Wales. Varje år ger E.I.D.S en internationell workshop med deltagande doktorander från samtliga lärosäten.

Just nu sker inga workshoppar på grund av rådande pandemi.

Organisation

Företagsforskarskolan leds av en styrelse och är organisatoriskt placerad direkt under rektor. Styrelseordförande är Umeå universitets vicerektor för samverkan och innovation och ledamöterna består av lärarrepresentanter från universitetets fyra fakulteter samt tre externa representanter både från privat och offentlig sektor.

Föreståndare för Företagsforskarskolan sedan 2020 är universitetslektor Patrik Rydén.

Företagsforskarskolans styrgrupp


Ordförande: Dieter Müller, vicerektor vid Umeå universitet

Lärarrepresentanter:

 • Jonas Nilsson, forskare, Institutionen för strålningsvetenskaper, Medicinska fakulteten
 • Johan Trygg, professor, Kemiska institutionen, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
 • Torkel Molin, universitetslektor/prodekan, Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Humanistiska fakulteten
 • Jessika Wide, universitetslektor, Statsvetenskapliga institutionen, Samhällsvetenskapliga fakulteten

Externa representanter:

 • Åsa Fällman, biträdande näringslivschef, Umeå kommun
 • Malin Andersson,  Coordinator, Volvo Cab Competence Center
 • Ingrid Undén Lindehell, HR-chef, VAKIN

Adjungerade ledamöter:

 • Patrik Rydén, universitetslektor, föreståndare Företagsforskarskolan vid Umeå universitet
 • Åsa Boily, kanslichef, teknisk-naturvetenskaplig fakultet vid Umeå universitet

Läs om våra pågående doktorandprojekt

Doktorandprojekt IDS14

Nio projekt startade i IDS14.

Doktorandprojekt IDS16

Tolv projekt startade i forskarskolans femte omgång 2016.

Doktorandprojekt IDS18

Femton projekt pågår i gruppen IDS18 som startade 2018.

Doktorandprojekt IDS20

Åtta doktorandprojekt har startat upp i gruppen IDS20.

Doktorandprojekt IDS21

Följande doktorandprojekt har startat upp i gruppen IDS21.

Vetenskapliga publikationer

Våra doktorander publicerar kontinuerligt vetenskapliga artiklar. Vi samlar dem på denna sida.

Nya avhandlingar

Här kan du läsa pressmeddelanden om de senaste avhandlingarna från Företagsforskarskolan.

Nyheter om Företagsforskarskolan

Bättre förståelse av livscykelanalys kan minska klimatpåverkan

Rätt verktyg behövs för att minska globala utsläpp vid viktiga investeringsbeslut, visar ny avhandling.

MIMS Spotlight-serie: Nóra möter Ionut Sebastian Mihai

Doktoranden Ionut Sebastian Mihai är anknuten till MIMS och Företagsforskarskolan och studerar T-celler.

Detekterar bakteriesporer snabbare och effektivare

Rasmus Öberg, doktorand i Företagsforskarskolan, studerar ljusbaserade tekniker i samverkan med FOI.

Företagsforskarskolan deltar på samverkanskonferens

På två sessioner under dagen lär besökarna sig mer om samverkansaspekten i Företagsforskarskolan.

Student prisas för examensarbete

Amanda Vikström får Svenska föreningen för förbränningsforsknings pris för framstående examensarbete.

Spädbarn äter mer grönsaker och mår bra av tilläggskost baserad på nordisk mat

Barn som fick en tilläggskost baserad på nordisk mat åt mer av frukt, bär, rotfrukter och grönsaker.

Vad hände efter examen från Företagsforskarskolan?

Det bästa är blandningen av discipliner

Alumn Johan Iraeus forskar om att förhindra och mildra skador i fordonskollisioner på Chalmers.

Företagskontakter gav jobb efter examen

Jonas Westberg var en av de första doktoranderna vid forskarskolans uppstart 2008.

Företagsforskarskolan mer än bara näringsliv

– Forskarskolan kommer alltid att ligga mig varmt om hjärtat, säger Kristina Sehlin MacNeil.