Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Doktorandprojekt IDS18

Femton projekt pågår i gruppen IDS18 som startade 2018.

Utforska lokala erfarenheter i arbete mot människohandel i Asien
Forskningsområde: Statsvetenskap
Tid 16 september 2019 till 15 september 2023
Typ av projekt Doktorandprojekt
Avlägsnande av föroreningar från avloppsvatten med fotosyntetiska mikroorganismer
Forskningsområde: Kemi, Materialvetenskap, Miljökemi
Tid 11 mars 2019 till 31 december 2023
Typ av projekt Doktorandprojekt
Multimodal semantisk analys: Göra språk meningsfullt i sin kontext
Forskningsområde: Datavetenskap
Tid 1 mars 2019 till 31 december 2023
Typ av projekt Doktorandprojekt
Nya bränslen och askreaktioner vid hållbar produktion av cementklinker och bränd kalk
Forskningsområde: Energiteknik
Tid 1 mars 2019 till 1 juni 2023
Typ av projekt Doktorandprojekt
Nya läkemedel mot nervgas- och insecticidförgiftningar
Forskningsområde: Kemi
Tid 1 december 2018 till 30 november 2023
Typ av projekt Doktorandprojekt
Akvatiska miljöer som riskerar förekomst av patogena bakterier
Forskningsområde: Ekologi, Marin vetenskap
Tid 26 november 2018 till 26 november 2023
Typ av projekt Doktorandprojekt
Högfluorerade ämnen i hushållsavfall – förekomst i avfall och nedbrytning/omvandling i förbränningsprocessen
Forskningsområde: Kemi, Miljökemi
Tid 18 november 2018 till 28 februari 2023
Typ av projekt Doktorandprojekt
Mot transformativ förändring i sjötransport-industrin från en ledande leverantörs perspektiv
Forskningsområde: Företagsekonomi
Tid 1 november 2018 till 30 oktober 2023
Typ av projekt Doktorandprojekt
Rötat slam – från problem till produkt
Forskningsområde: Kemi, Miljövetenskap
Tid 1 oktober 2018 till 23 maj 2023
Typ av projekt Doktorandprojekt
Effektivisering av beteenden och lärande i svensk stridspilotutbildning
Forskningsområde: Psykologi
Tid 1 oktober 2018 till 31 december 2022
Typ av projekt Doktorandprojekt
Adekvat digital kompetens för skolledare
Forskningsområde: Pedagogik
Tid 1 september 2018 till 31 augusti 2023
Typ av projekt Doktorandprojekt
Dietist på distans – en utvärdering av internetbaserad dietistbehandling inom hälso- och sjukvård
Tid 15 augusti 2018 till 14 juni 2024
Typ av projekt Doktorandprojekt
Utveckling av optiska mättekniker för att bestämma refraktivitet, densitet och tryck hos gaser
Forskningsområde: Fysik
Tid 1 juni 2018 till 31 december 2022
Typ av projekt Doktorandprojekt
Ytbeläggningar för nyckelkomponenter i koncentrerade solfångare
Forskningsområde: Fysik
Tid 1 juni 2018 till 31 december 2022
Typ av projekt Doktorandprojekt