Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Nya avhandlingar

Nya avhandlingar

Så kan värmesystemet minska koldioxidutsläpp och energikostnad
Publicerad: 11 okt, 2021

Anjan Rao Puttige, Företagsforskarskolan, använde sjukhuset NUS som fallstudie i sin avhandling.

Bubblor hjälper fiskar att hitta rätt
Publicerad: 27 aug, 2021

Bubbelbarriär leder fisk från farliga passager i utbyggda älvar visar Johan Leander vid Företagsforskarskolan.

Ortnamn i Jämtland avslöjar medeltida bebyggelseexpansion
Publicerad: 22 mar, 2021

Varför heter en by det ena eller det andra? Svaren finns att få i en ny avhandling av Josefin Devine.

Metallföroreningar i vattenmiljön påverkar även fåglar på land
Publicerad: 12 feb, 2021

Johan Lidman visar i sin avhandling att metaller i vatten ger negativa effekter på insektsätande fåglar.

Ny avancerad reningsteknik förbättrar avloppsvattenkvalitet
Publicerad: 26 nov, 2020

En elektroperoxonprocess, som ger bättre reningseffekt än ozonering, är i fokus i Majids avhandling.

Vidtar vi rätt åtgärder för att skapa en cirkulär ekonomi?
Publicerad: 16 nov, 2020

Ny avhandling analyserar effekter av åtgärder och incitament som ska främja en cirkulär ekonomi.

Ny flisningsmetod leder till effektivare användning av vedråvara
Publicerad: 19 aug, 2020

De första stegen är viktiga för att öka utbytet från skogsråvaran skriver Jessica Timmerfors i sin avhandling.

Testar designade kolmaterial för att rena avloppsvatten
Publicerad: 15 maj, 2019

Mirva Niinipuu visar att de undersökta kolens kapacitet att avskilja organiska vattenföroreningar var låg.

Implementering av familjecentrerat förhållningssätt i hemsjukvård
Publicerad: 14 maj, 2019

Susanna Pusa har studerat utbildning av sjuksköterskor i familjecentrerade samtal för hemsjukvård.

Första doktorsavhandlingen inom Företagsforskarskolan
Publicerad: 08 jun, 2011

Matematiker Håkan Jakobsson försvarar den första doktorsavhandlingen inom Företagsforskarskolan.

Hur banker presterar och agerar vid en finanskris
Publicerad: 26 apr, 2012

Ulf Holmberg visar att banker med stark lokal ställning uppvisar bättre resultat vid lågkonjunktur.

Ny metod ökar förståelsen för vetenskapliga data
Publicerad: 07 jun, 2012

Tommy Löfstedt beskriver matematiska metoder för att dela upp stora mängder data från experiment.

Proteinet plasminogen kan ge bot åt kroniska sår
Publicerad: 20 maj, 2013

Enligt Yue kan plasminogen bli ett nytt läkemedel för kronisk sårbehandling för miljontals patienter.

Effektivare tillverkning av grönt drivmedel
Publicerad: 21 nov, 2013

Adnan Cavka försvarar sina resultat vid Umeå universitet fredagen den 29 november.

Tallolja och terpentin – inte längre massabrukens biprodukter
Publicerad: 01 dec, 2014

Mikhail Golets har utvecklat nya heterogena katalytiska material för att omvandla tallolja,

Utvinningsindustrier påverkar urfolk negativt
Publicerad: 06 feb, 2017

Kristina Sehlin MacNeil har utvecklat idéer som inbegriper urfolkens egna perspektiv på dessa konflikter.