Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Nyheter

Nyheter Företagsforskarskolan

MIMS Spotlight-serie: Nóra möter Ionut Sebastian Mihai
Publicerad: 2022-08-22

Doktoranden Ionut Sebastian Mihai är anknuten till MIMS och Företagsforskarskolan och studerar T-celler.

Detekterar bakteriesporer snabbare och effektivare
Publicerad: 2022-06-09

Rasmus Öberg, doktorand i Företagsforskarskolan, studerar ljusbaserade tekniker i samverkan med FOI.

Företagsforskarskolan deltar på samverkanskonferens
Publicerad: 2022-05-11

På två sessioner under dagen lär besökarna sig mer om samverkansaspekten i Företagsforskarskolan.

Student prisas för examensarbete
Publicerad: 2022-03-17

Amanda Vikström får Svenska föreningen för förbränningsforsknings pris för framstående examensarbete.

Spädbarn äter grönt och mår bra av tilläggskost på nordisk mat
Publicerad: 2021-12-03

Barn som fick en tilläggskost baserad på nordisk mat åt mer av frukt, bär, rotfrukter och grönsaker.

Praktiken på Länsstyrelsen stärker innehållet i avhandlingen
Publicerad: 2021-10-29

Doktorand Sven Norman har ett välbehövligt avbrott i doktorerandet och gör tre månaders berikande praktik.

Guldsfär möjliggör optisk analys av material till solfångare
Publicerad: 2021-10-11

Fysik och Absolicon har köpt in en guldsfär som förbättrar mätningar av optiska egenskaper i receivers.

Så kan värmesystemet minska koldioxidutsläpp och energikostnad
Publicerad: 2021-10-11

Anjan Rao Puttige, Företagsforskarskolan, använde sjukhuset NUS som fallstudie i sin avhandling.

ForskarFredag roar både stor och liten
Publicerad: 2021-10-07

Det råder en skön och avslappnad stämning med populärvetenskap och forskning i fokus på Curiosum.

Utbytesstudent belönad för kalkstensprojekt
Publicerad: 2021-09-29

Leane van Dijk från Nederländerna har belönats för sitt examensprojekt som gjordes vid Umeå universitet.

Utforskar hur religiösa aktörer arbetar för att motverka människohandel
Publicerad: 2021-09-23

Företagsforskarskolans Andreas Henriksson är intresserad av maktperspektivet och hur arbetet tas emot.

Bubblor hjälper fiskar att hitta rätt
Publicerad: 2021-08-27

Bubbelbarriär leder fisk från farliga passager i utbyggda älvar visar Johan Leander vid Företagsforskarskolan.

Tidsbrist får ungdomar att sluta med fotboll
Publicerad: 2021-06-08

Doktorand Peter Brusvik studerar varför unga spelare fortsätter eller vill sluta spela fotboll i en förening.

Högfluorerade kemikalier kan ta sig ut i miljön via vårt avfall
Publicerad: 2021-05-19

De läckande ämnen som Sofie Björklund studerat, PFAS, är mycket stabila och bryts inte ner i naturen.

Mittseminarium för Saranda om fallprevention för äldre
Publicerad: 2021-04-20

Mittseminarium betyder att man anser att man har kommit halvvägs i forskningen utifrån sin forskningsplan.